Month: March 2016

Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдено на регионални срещи в Плевен и Велико Търново

Работни срещи за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“ проведе председателят на ДАЗД с ръководители и представители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Северозападен и Северен Централен район. В срещите участваха ръководителят на фондация Лумос за България Трендафил Меретев, заместник областните управители на Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, директори на Регионални дирекции „Социално подпомагане“, ръководители на центрове за настаняване от семеен тип, експерти.

Трябва да бъдем искрени, когато правим анализ на процеса на деинституционализация, да се фокусираме върху децата и техните нужди и да търсим решения, защото когато има цел, екипност и партньорство и се използват всички ресурсина областно ниво, се постигат добри резултати, заяви г-жа Жечева.

В Плевен и Велико Търново бяха представени и обсъдени резултатите от  проведените в двата района в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите,  както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.  Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Направените по време на тази оценка изводи са валидни само по отношение на сравняването им с направените през 2012 г. оценки, те показват по един категоричен начин, че децата имат напредък, каза г-н Бисер Спиров /Лумос/, който представи резултатите.

Михаела Иванова, самозастъпник към Лумос, представи препоръки от името на Групата за детско и младежко участие по отношение на живота на децата в новите услуги, призовавайки за повече социални контакти и уважение към личността на децата, както и конкретни предложения – например, оборудване на зъболекарските кабинети, за да са подходящи за деца с увреждания.

По време на последвалата дискусия бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

Предстои обсъждане на оценките на децата и в останалите области, след което ще бъде изготвен и публикуван окончателния Доклад с резултатите и изводите от оценката на национално ниво.

Срещите бяха реализирани с активната подкрепа на Областните информационни центрове в Плевен и Велико Търново.

В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“.

Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.

ДАЗД и Българската педиатрична организация ще си сътрудничат в сферата на ранното детско развитие

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и председателят на Българската педиатрична асоциация проф. д-р Владимир Пилософ подписаха меморандум за сътрудничество.

ДАЗД и БПА ще обединят усилията си за утвърждаване на най-висок стандарт на грижи за опазване на здравето и насърчаване на пълноценното развитие на децата и гарантиране на техните права. Акцент в съвместната им дейност ще бъдат децата от 0 до 3 години и децата с увреждания или хронични заболявания, настанени в социални услуги. Сред педиатричната общност в страната ще бъдат популяризирани съвременните научни постижения и разбирания, свързани с грижата за детското здраве и развитие в най-ранна възраст. Ще се реализира застъпничество за здравни политики, стандарти и програми, ориентирани към превенция, промоция на здравето, насърчаване на развитието и благосъстоянието на децата в най-ранна възраст, за изпълнение на холистични политики и за разработване на междусекторна стратегия за ранно детско развитие.

Чрез партньорството между двете организации ще бъдат обучени медицински специалисти за работа с деца, както и екипите на социалните услуги от резидентен тип за деца с увреждания.

Председателят на ДАЗД подкрепи Ателие “Прегърни ме”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева подкрепи Ателие „Прегърни ме“, което дава шанс на деца, лишени от родителска грижа, заедно с художници, артисти, писатели и журналисти, да развиват своите таланти – да рисуват, четат книги, играят театър, създават кукли и копринени ангели.

Тя бе гост на представянето на най-новата книга на Ателието – „Шест илюстрирани разказа от книгата на Йордан Радичков „Ние, врабчетата“.

На откриването участваха 16-те деца от домовете за деца, лишени от родителска грижа в с. Доганово и вече закрития дом “Асен Златаров“ – гр. София, които са автори на илюстрациите към разказите.

Заедно с момчетата и момичетата от Ателието г-жа Жечева се наслади на врабешките истории, прочетени от актьорите Владимир Димитров, Марта Вачкова и Рашко Младенов.

Специални гости на събитието бяха Роза и Димитър Радичкови – деца на писателя Йордан Радичков.

Това е петата книга, която излиза с илюстрации на деца от Ателие “Прегърни ме”.

Над 250 делегати от цял свят пристигат в България за конференцията за правата на детето

Над 250 министри, експерти и представители на неправителствени организации от цял свят пристигат за международната конференция за правата на детето на 5 и 6 април 2016 г. в гр. София, на която ще бъде лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).

Конференцията ще бъде открита от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, г-жа Габриела БатаиниДрагони, заместник генерален секретар на Съвета на Европа, и г-жа Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Малта.

Участие в дискусиите ще вземат представители на 47-те държави-членки на Съвета на Европа на високо ниво – 12 министри, отговарящи за формирането и реализацията на политиките за деца, заместник-министри, държавни секретари,  детски омбудсмани, председатели на агенции за децата. В пленарните сесии ще се включат и представители на ООН, сред които председателят на Комитета за правата на децата на ООН г-н Беням Мезмур.

В откриването на конференцията ще участва министърът на външните работи г-н Даниел Митов, който в момента председателства Комитета на министрите на СЕ.  Своето присъствие на форума са заявили вицепремиерът и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева,  омбудсманът  на Република България г-жа Мая Манолова, заместник – министри, експерти, ръководители на неправителствени организации.

В 9 тематични сесии, съобразени с 5-те приоритета на новата Стратегия, ще бъдат обсъдени постиженията на страните-членки на Съвета на Европа в гарантирането на правата на децата, върху които да се надгражда в следващите 5 г., основните предизвикателства и работните методи за постигане на целите на новия стратегически документ. Сесиите са

 1. Защита на правата на децата в движение: поуки от  “бежанската криза“
 2. Адаптирано за деца правосъдие: изслушване на деца в съдебни процедури
 3. Правото на изслушване: достигане до нови нива на участие на децата
 4. Правата на децата  в дигиталния свят:  създаване на координиран подход чрез национални стратегии
 5. Радикализация на деца: намиране на подход, основан на права
 6. Резултати от мониторинга: първият доклад на Комитета Ланзароте за „Закрила на децата в кръга на доверие“ и последващи действия
 7. Изследването на ООН за насилието срещу деца след 10 г.: напредък и предизвикателства в Европа
 8. Публични разходи и правата на детето: бюджетиране за деца
 9. Недискриминация на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) млади хора

На българския опит в разработването на национални стратегии за правата на детето е отделен специален панел по време на конференцията.      Той ще бъде представен от държавни институции и неправителствени организации.

Над 20 мрежи и организации, насърчаващи правата на детето, ще изложат свои информационни материали в „Панаира на идеите“. Участниците в конференцията ще имат възможност да поговорят с представителите им и да предложат нови идеи как да бъде реализирана Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/.

Сред участниците са ChildPact (Регионална коалиция за закрила на децата), Агенция на Европейския съюз за основните права, УНИЦЕФ, Лумос, Каритас Европа, SOS Детски селища International, Международна обсерватория за младежко правосъдие, Световна здравна организация, Специалният представител на Генералния секретар на Обединените нации по въпросите на насилието срещу деца.

Развитието на децата в новите услуги обсъждат в гр. Плевен и гр. Велико Търново

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева ще се срещне на 29 март в Плевен и на 30 март във Велико Търново с ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Северозападен и Северен Централен район за планиране.

На срещите ще бъдат представени и обсъдени резултатите от  проведените в двата района в периода октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. ДАЗД ще представи и резултатите от мониторинга на същите услуги. Втората част на срещата ще бъде отделена на дискусия за адресиране на направените по време на оценката изводи и следващи стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“. Целта на оценката е да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.

Детска къща ще осигурява семейна среда за деца от 0 до 7 г., лишени от родителска грижа

„Скъпи деца, вие сте утрешните родители и лидери на следващото поколение. Днес отговорността е на всички нас да имате детството, на което има право всяко дете“. С това послание председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева поздрави малчуганите, настанени в новопостроената Детска къща за най-уязвимите деца, която бе официално открита днес.

В изградената от фондация „За нашите деца“ услуга вече живеят 6 деца, лишени от родителска грижа, на възраст от 0 до 7 години. В новия им дом те ще се отглеждат от семейство Иванови и тяхната дъщеричка. Подкрепа на Силвия и Ивайло в ежедневните задължения ще оказват специалистите на фондацията.

Целта на детската къща е да осигури грижа за изоставените деца, докато бъде намерена подходяща и постоянна семейна среда за тях. Чрез  обичта и вниманието, които ще получават в новия си дом, малчуганите ще имат по-добра социализация и интеграция, вярват от Фондация „За нашите деца“.

Проектът „Детска къща“ стартира през 2012 г. Благодарение на него, досега шанс за развитие в семейна среда са получили 26 деца.

Държавна агенция за закрила на детето обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111”

 

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Държавна агенция за закрила на детето обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111”

Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към Платформата „Първите седем години“

Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към Платформата „Първите седем години“. Нейната цел е чрез съвместните усилия на Българския червен кръст, Българската педиатрична асоциация, Столична община, Национална мрежа за децата и КиндиРу да бъдат обсъждани проблемите и възможните решения, свързани с грижите за децата до 7-годишна възраст.

„Вярвам, че чрез присъединяването си към Платформата „Първите седем години“ Агенцията ще допринесе за създаването на единна политика  за ранно детско развитие, която е устойчива и с висока социална значимост “, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева по време на Кръгла маса „Ранното детско развитие“, проведена в Народното събрание, на която бе представена Платформата.

„Темата за ранното детско развитие е сред основните приоритети на ДАЗД. През 2015 г. тя бе акцент на заседание на Националния съвет за закрила на детето. На него бяхо обсъдени трудностите и предизвикателствата пред различните секторни мерки за подкрепа на децата и семействата, основавайки се на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. – първият политически документ, който поставя развитието на децата и защитата на техните права като първостепенен национален приоритет. Особено внимание бе обърнато на предлагането на услугите за подкрепа по време на бременност и раждане, за развиване на умения за полагане на грижи и възпитание на децата, на създаването на стандарти за ранно детско развитие“, подчерта г-жа Жечева. Тя допълни, че предизвикателствата пред политиките за децата до 7 години са свързани с недостатъчната координация и липсата на механизъм за гарантиране прилагането на комплексен подход към потребностите на децата и семействата. „Необходимо е да се насърчава и подкрепя в еднаква степен физическото, социалното, емоционалното и познавателното развитие на децата след раждане. От съществено значение е широката превенция и укрепването на ресурсите на семейството. По този начин ще се създаде единна стратегическа рамка, чрез която ще се насърчи междусекторното взаимодействие и ще се изградят споделени цели за подкрепа на децата в ранна възраст“, заяви председателят на ДАЗД.

На дискусията бяха представени съвременните научни разбирания за ранното детско развитие, значимостта му за бъдещето на България и предизвикателствата пред децата и семействата.

Патрон на кръглата маса бе г-жа Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в 43-то НС. Участие в нея взеха д-р Надежда Тодоровска – заместник генерален директор на БЧК, проф. Вл. Пилософ – председател на Българска педиатрична асоциация, д-р Адам Персенски – зам.-министър на здравеопазването, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Тони Томпсън – постоянен представител на Световната банка за България, Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, представители на неправителствени организации.

Председателят на ДАЗД се среща днес с екипите на ЦНСТДМ в Пловдив и Велинград

Мерки за повишаване на качеството на грижа и подобряване на организацията на работа ще обсъди днес с ръководителите на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Пловдив и Велинград председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. На работните съвещания, които ще се проведат в Пловдив, са поканени и ще присъстват и представители на двете общини, на регионалните дирекции „Социално подпомагане” в Пловдив и Пазарджик, на социални услуги за деца. Повод за срещите са установени при проверки на агенцията проблеми и затруднения при осигуряването на адекватни грижи за настанените в центровете потребители. След проверките на ДАЗД кметовете на Велинград и на Пловдив предприеха мерки за изпълнение на дадените от председателя на ДАЗД задължителни предписания.
На срещите заедно ще обсъдим проблемите,  които срещат екипите на двете ЦНСТДМ и мерки за тяхното преодоляване, както и механизмите за подкрепа на работещите в услугите и прилагането на индивидуален подход в грижите за децата, каза г-жа Жечева.
Услугите са разкрити в изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в РБългария”.

ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2015 г.

Държавната агенция за закрила на детето публикува на интернет сайта си доклада за дейността си през 2015 г. Докуменът, структуриран в 10 раздела, отчита постиженията на агенцията и откроява предизвикателствата пред системата за закрила на детето.

Дейността на ДАЗД през миналата година беше насочена към изпълнение на планираните на национално ниво конкретни мерки в сферата на деинституционализацията и промяната на грижата за децата с увреждания. Агенцията имаше ключова роля в придружаването на децата, техните семейства и екипите на новите резидентни услугив общността, в процеса на адаптация към новата среда, в  съблюдаването и гарантирането на правата на уязвимите деца. В хода на процеса беше преосмислена концепцията за резидентна услуга в посока на индивидуализиране на подхода в обгрижването и премахване на социалната изолация. Постигнати бяха значителни резултати в развитието на капацитета за вземане на решения за децата с увреждания и техните семейства и в изграждането на среда за споделяне на опит и практики за специалисти.

Сред приоритетите на ДАЗД в процеса на деинституционализацията бе подкрепата за изградената нова мрежа за алтернативна грижа за деца. Качеството на грижата и устойчивостта на новите услуги са сред сериозните предизвикателства в настоящия етап на този процес.

Основна дейност на ДАЗД е мониторингът и контролът относно спазването на правата на децата  като гаранция за повишаване на благосъстоянието им.

През 2015 г. са извършени 218 проверки, от които 74 в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”, 53 в образователни институции, 43 в специализирани институции за деца, 48 проверки на доставчици на социални услуги за деца.

Съществена част от осъществявания от ДАЗД мониторинг и контрол е работата по жалби и сигнали на граждани или юридически лица През 2015 г. инспекторите на ДАЗД са работили по 2490 преписки. Най-висок дял от тях касае различните форми на насилие над деца. Водещи са случаите за упражнено физическо насилие, психическо насилие, системен отказ от полагане на грижи или незачитане на основни нужди на детето от страна на неговите родители (неглижиране), сексуално насилие или блудство с дете.

Сигналите касаят деца, отглеждани в семейна среда или в специализирани институции, спрямо които е упражнявано физическо насилие от страна на персонала или други деца, насилие в училище и детска градина, в т. ч. използване на неприемливи методи на възпитание от страна на персонала, както и психическо или физическо насилие от родител или съжителстващо лице, неглижиране, а също и сигнали за сексуално насилие в и извън семейна среда.

На второ място са сигналите за деца в риск, нарушени права и необходимост от предприемане на мярка за закрила на деца, поради неподходящи условия за отглеждането им или рискова обществена среда, неосигуряване на образователните им потребности и риск от отпадане от образователната система, грубо отношение и неподходящи методи за възпитание, неприемливо поведение и/или агресия спрямо и между деца, прояви на дискриминация и др.

Сред поставените проблеми голямо място заемат споровете за упражняване на родителски права и нарушени лични контакти на родителите с деца.

В резултат на извършената контролна дейност, през 2015 г. са издадени 176 задължителни предписания с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

Направени са 14 предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители, които с действията си са довели до нарушаване на права и законни интереси на деца. В преобладаващия брой случаи се касае до служители в образователни и специализирани институции, които използват неприемливи методи на възпитание и упражняват физическо насилие към деца или не предприемат необходимите действия при инциденти.

Съставени са 22 акта за установяване на административно нарушение по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето – за предоставяне на услуги без лиценз, за неизпълнение на задължителни предписания, за неуведомяване за нуждата от закрила на дете, за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без съгласието на неговите родители и на органа, предприел мярка за закрила

Съгласно чл 45а от ЗЗДет., приходите от глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления на председателя на ДАЗД, постъпват в център „Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването. Размерът на наложените санкции през 2015 г. e общо 33 000 лв.

Отчетени са положителни резултати от контролната дейност на агенцията, които са видни от изпълнението на предписанията и от констатациите при извършените повторни проверки. Пропуските и нарушенията са отстранени и са защитени правата на децата.

През 2015 година ДАЗД продължи да координира  работата на органите по закрила на детето във връзка с международното сътрудничество и обмена на информация по случаи на деца в риск с партньорски институции в страната и чужбина.

Агенцията е контактна точка на България в ГД „Правосъдие”, Европейската uомисия, Агенцията за основни права и Комитета от Ланзароте на Съвета от Европа по въпросите, по отношение на утвърждаване на правата на детето. По този начин се представя държавната политика за закрила на детето пред международната аудитория, като се поставят акценти в утвърждаване на правата на детето. Особено активно е участието на представители на ДАЗД в работата по утвърждаването на Конвенцията Ланзароте, както и по координирането на нейното изпълнение от страна на България.

ДАЗД координира подготовката за защитата на Трети, четвърти и пети консолидиран периодичен доклад за изпълнението на ангажиментите на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето, като с помощта на другите институции, органи по закрила, подготви отговори по Списък с въпроси от Комитета по правата на детето.  През 2016 година предстои българска делегация да защити доклада по изпълнението на ангажиментите на нашата страна по Конвенцията.

Над 100 са  международните случаи с деца, които е координирала агенцията. Те са свързани с:

 • изоставени български деца в чужбина и изследване на семейната среда, в която предстои деца да бъдат върнати в страната ;
 • проучване на нагласите, желанието и възможностите за реинтеграция при биологичните родители на български деца в чужбина;
 • деца български граждани, попаднали в системите за закрила в други държави;
 • деца в риск на територията на страната, които са обект на социална закрила в чужбина.

По част от сигналите са изисквани социални проучвания от дирекции «Социално подпомагане» за семейства и роднините на децата и е организирано предоставянето на нужната информация на компетентните служби в чужбина.

Изключително активни през изминалата година бяха усилията на ДАЗД по случаите  с деца, жертви на трафик. През 2015 г. агенцията е сезирана за 34 деца, станали жертва на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация предимно в Швеция, Австрия, Великобритания, Германия, Словакия, Чехия и Сърбия.

Координирано е репатрирането на 25 деца от страните-членки на ЕС – пет деца от Великобритания,  десет деца от Швеция, пет от Австрия, две деца от Германия, две от Испания и едно от Кипър.

С цел предотвратяване на случаите с деца, жертви на трафик, председателят на ДАЗД направи 36 мотивирани становища до министъра на вътрешните работи за налагане на мярка по 76 а от Закона за българските лични документи – отнемане на документите на детето за срок от 2 години. Прилагането й предотвратява извеждане и въвличане в последващ трафик и експлоатация и дава възможност за осъществяване на наблюдение от страна на социалните работници с оглед гарантиране на правата на децата.

Предприемането на действия и мерки и създаването на постоянни условия за гарантиране на правата на децата, търсещи или получили международна закрила в Република България, бяха основни предизвикателства за ДАЗД и през 2015 година. Националния съвет за закрила на детето към председателя на агенцията обсъди на две свои заседания нововъзникналите трудности и идентифицира най-рискова група – непридружените деца чужденци. Започна създаването на Координационен механизъм за взаимодействие на институционално ниво. Най-важните задачи, които той ще регламентира, са свързани с:

 • осигуряване на преводачи;
 • осигуряване на достъп до социални услуги, които могат да отговорят на специфичните потребности на тези деца;
 • засилване на капацитета на отделите за закрила на детето с оглед ефективна закрила на децата и работа с тях;
 • специализирана подготовка на работещите на терен с децата мигранти – социални работници, полицейски и гранични служители; учители, доставчици на социални услуги за деца;
 • подобряване на качеството на грижата, която получават децата по време на производството по кандидатстване за международна закрила;
 • достъпът до качествена здравна грижа;
 • включването на децата в образователната система;
 • създаване на адаптирани обучителни материали по български език за деца чужденци и осигуряване на средства за курсовете по български език;
 • изграждане и поддържане на единна информационна система за непридружените деца.

Издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца е една от основните дейности на председателя на ДАЗД. През 2015 г. са издадени 102 лиценза за предоставяне на 142 социални услуги. Най-много са разрешенията за „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”; „Център за обществена подкрепа”, „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, „Мобилен център за работа с деца”, „Приемна грижа”, „Център за настаняване от семеен тип”.

Лицензи са издадени и за осъществяване на иновативни услуги за деца: „Консултативен център по проблемите на домашното насилие”, „Защитено пространство”, „Контактен център за деца и родители преди, по време на или след раздяла/развод”, „Семейно-консултативен център”, „Център за ранна интервенция”. Те създават условия за обхващане на всички уязвими общности и групи като предлагат специализирани програми за подкрепа на децата и техните семейства, включително и за деца от други европейски страни.