Month: June 2016

Председателят на ДАЗД изпрати българските участници в Международните игри на победителите в Москва

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева изпрати от Летище София 15-те български деца, преборили рака, които ще се включат в Международните игри на победителите в Москва. От 30 юни до 04 юли в столицата на Руската федерация те ще премерят сили със свои връстници в 6 вида спорт.

„Наслаждавайте се на емоциите, които тези състезания ще ви дадат. Демонстрирайте гордия български дух и печелете медали. Вярвам в успеха ви“, заяви г-жа Кънева и подари на всеки от състезателите мече-талисман на Държавната агенция за закрила на детето. А момчетата и момичетата споделиха, че мотото на отбора им тази година е „Ние сме победители!“

За четвърта поредна година деца с онкохематологични заболявания от цяла България на възраст от 9 до 16 години ще вземат участие в игрите, организирани от руския благотворителен фонд „Подари жизнь”. Участието на българския отбор е организирано от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”.

Съветът на децата предложи промени в политиките за деца и кампания за безопасно лято

Министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски и председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева откриха заключителната сесия на заседанието на Съвета на децата на ДАЗД и се запознаха с гледната точка на младите хора относно промяната на системата за закрила, процедурата за осиновяване и препоръките на Комитета на ООН по правата на детето към България.

„Всяка законодателна промяна, която касае правата на децата, е важна за нас. Всички заедно като гражданско общество  трябва да осигурим правата на децата и да създадем възможности за тяхното по-добро развитие. Това е изпълнимо с вашата помощ. Днес съм тук, за да чуя вашия глас. Очаквам с интерес идеите ви и се надявам на добра съвместна работа“, с тези думи министър Русинова поздрави момичетата и момчетата.

Тя представи законодателните приоритети на МТСП за подобряване на системата за закрила на детето и процедурата по осиновяванията. Г-жа Русинова покани членовете да организират съвместна доброволческа кампания с Министерството на труда и социалната политика в подкрепа на децата от институциите. Идеята е да се съберат деца доброволци, които да помагат на свои връстници от домове за деца, лишени от родителска грижа в подготовката за училище. Тя анонсира и друга кампания в подкрепа на възрастните и хората с увреждания, които имат нужда от помощ. За реализирането й също ще се разчита на доброволци

„Гордея се, че има активни и креативни деца като тези, които виждам днес в тази зала. Надявам се посланията ви за здравето на децата да достигнат до всички ваши връстници“, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева се ангажира кампаниите и посланията на децата да бъдат подкрепени от всички органи по закрила на местно и национално ниво. „Вашите предложения са изключителна възможност за създаването на подходящи за децата политики. Чрез активното ви участие ще се гарантира и ефективното им прилагане. Вярвам, че лансираните по време на заседанието идеи могат да стигнат до всяко дете  в страната чрез вас“, подчерта г-жа Кънева.

Представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде, директорът на Дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи г-жа Мария Спасова, експерти от министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта, и неправителствените организации дискутираха предложенията на консултативния орган на ДАЗД.

Младите хора представиха и инициативата си за лятото под мотото „Градът на игрите“. Тя е продължение на миналогодишната им кампания „Бeзопасно и здравословно лято“. Чрез различни спортни и интерактивни игри децата и техните родители ще имат възможност да открият как да прекарват свободното си време заедно в безопасна среда.

С предложенията на Съвета на децата ще бъдат запознати ръководителите на всички органи по закрила на детето.

Съветът на децата дискутира идеи за промяна и развитие на политиките за деца

С много спорове и идеи за промяна на съществуващите мерки и политики за деца премина вторият ден от заседанието на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Членовете на консултативния орган дискутираха необходимостта от промяна на системата за закрила и на процедурата за осиновяване, формите на взаимодействие с местната власт и изпълнението на международни стратегически документи.

Утре, 29 юни, от 09.00 часа в зала 2 на МТСП Съветът на децата ще представи резултатите от своята работа пред председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, представителя на УНИЦЕФ България г-жа Мария Хесус Конде, експерти от министерствата на образованието и науката, на външните работи, на правосъдието и неправителствени организации.

Гост на една от днешните сесии беше заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Тя призова младежите да дават своите идеи за промяна на социалната политика, за да се постигне положителна промяна в средата за развитие на децата и сподели добри практики по интересуващите ги въпроси относно процеса на деинституционализация на децата с увреждания и подкрепата на младите родители.

По време на вечерната си сесия консултативният орган ще избере своето ново ръководство. Смяната се налага поради навършване на пълнолетие и напускане на председателя му Фахредин Фаредин.

Йоана Захариева е новият председател на Съвета на децата

Г-ца Йоана Захариева – представител на Област Перник, е новият председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Тя бе избрана единодушно по време на заключителната сесия от втория ден на заседанието на Съвета. Неин заместник ще е г-ца Михаела Романова от Област Велико Търново. За секретари бяха определени новите членове г-ца Виктория Иванова /София-област/ и г-ца Адриана Райкова /Област Стара Загора/.

16-годишната Йоана е член на Съвета на децата с втори мандат. През предишния си мандат тя бе негов заместник-председател. Като представител на консултативния орган на ДАЗД тя взе активно участие в Международната конференция за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/, в инициативите „Безопасно и здравословно лято“ и „Ти имаш права“.

Новото ръководство на Съвета на децата обеща да работи за развиване на възможностите детското мнение да се взема предвид на местно и национално ниво по всички въпроси, касаещи децата и за активизиране на работата по места на всички членове.

Съветът на децата представи инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността

Членове на Съвета на децата представиха инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността /НСПП/. Те участваха в редовното му заседание по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която е и член на НСПП.

Петър Иванов и Йоана Захариева разказаха за дейността на консултативния детски орган на местно и национално ниво и акцентираха на своята инициатива за лятото на 2015 г. „Безопасно и здравословно лято“. В нея участваха 6 града и се включиха над 300 деца и техните родители.

„Основната цел на нашата кампанията бе да напомним на децата и техните родители, че лятната ваканция е желана, безгрижна и запомняща се, ако премине в здравословна и безопасна среда”, сподели Йоана. Тя разказа, че на днешната сесия на Съвета на децата, която се провежда в сградата на МТСП, ще бъде обсъдено продължението на инициативата през тази година.

Председателят на ДАЗД допълни, че са разработени и се прилагат политики за осигуряване на сигурността на всички деца в България. От 2014 г., по предложение на Агенцията, в Националната програма за закрила на детето – документът, който регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес, е заложена стратегическа цел за гарантиране на детската безопасност. Г-жа Кънева подчерта, че тази година усилията на институциите са насочени приоритетно към опазването на живота и здравето на младите хора в районите на ж.п. гари, депа и прелези. Вече са предприети мерки за обезопасяване и ограничаване на достъпа до тях. Предстои стартирането на обучения и срещи за повишаване на информираността на специалистите, работещи с деца, на самите деца и на техните семейства. Ще бъдат организирани и информационни кампании в социалните медии на тема „Как да си направим красиво, но безопасно селфи”.

Заседанието на Националния съвет за превенция на престъпността, което се проведе в сградата на Министерския съвет, бе ръководено от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. По време на заседанието бяха  обсъдени актуални теми, свързани със организирането на свободното време на децата и младежите и ограничаване на употребата на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и техните аналози от подрастващите.

Председателят на ДАЗД откри редовното заседание на Съвета на децата

„Съветът на децата е най-добрия начин, чрез който гласът на младите хора на България ще бъде чут. Вашето мнение е ключово за формирането на политики, насочени към всички деца в страната”. С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Офелия Кънева поздрави членовете на Съвета на децата. От днес до 29 юни младите хора ще проведат своето редовно заседание под надслов „От деца за всички деца. Системата за правата на детето – за всички деца или само за децата в риск“.

Г-жа Кънева подчерта, че работи активно с членовете на консултативния орган и ще съгласува с тях всички теми, които касаят спазването на правата на децата в страната.

С много емоции премина церемонията по връчване на сертификатите за принос в развитието на детските и младежки политики на местно и национално ниво на момчетата и момичетата, които напускат Съвета поради навършване на 18 г. „Макар че днес се разделяме със Съвета, ние винаги ще бъдем част от него. С наученото тук ще продължим да работим за това гласът на младите хора да се чува и да се взема под внимание“, заявиха момчетата и момичетата.

Председателят на ДАЗД приветства 16-те нови членове на детския консултативен орган. Всеки от тях сподели очакванията за дейността си през следващите 2 години и си пожела да гласът на децата да се чува силно навсякъде.

Как Съветът на децата представя гласа на младите хора в България, какви инициативи реализира за разпространение на правата на детето и как това допринася за създаване на по-добра среда за децата, разказа заместник-председателят на Съвета г-ца Йоана Захариева. Тя направи кратък отчет на изпълнените дейности от октомври 2015 г. до сега.

За първи път в заседание се включиха част от 150-те млади хора, членували в Съвета на децата през различни периоди от създаването му през 2003 г. Чрез видео послания се включиха момчета и момичета, които в момента работят или учат в Германия, Дания, Великобритания, Канада. Те споделиха какво влияние е оказало върху тях да бъдат част от най-важния детски орган и да представят гласа на всички деца в страната. Показателно е, че голяма част от тях се занимават с право, има дори такива, посветили се на защитата на правата на децата.

Утре младежите ще обсъдят теми, свързани с осиновяването, развитието на системата за закрила на детето, препоръките на Комитета по правата на детето на ООН.  Специално внимание ще бъде отделено на създаването на план за инициативи за лятната ваканция,

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него членуват представители на 28-те административни области в страната и на децата от уязвими групи.

Председателят на ДАЗД се включи в празника на Фондация „Карин дом“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе гост на празника за 20-годишнината на Фондация „Карин дом“.

С много вълнение тя разказа за подкрепата и мотивацията, която е получила лично от г-н Иван Станчов – председател на Управителния съвет на Фондацията, за да се посвети и работи за спазването на правата на децата.

За изминалите две десетилетия над 2000 деца със специални нужди и техните семейства са получили подкрепа от специалистите на ресурсния и обучителен център на „Карин дом“.

Благодарение на усилията на г-н Станчов и неговите колеги, организацията е постигнала значителни успехи в изграждане на толерантността в българското общество към децата и хората с увреждания.

Г-жа Кънева подари на момчетата и момичетата, които ползват услугите на терапевтичния център, пана за рисуване и ги покани лично да гостуват в ДАЗД със своите картини и да подпомогнат инициативата за създаване на Галерия на децата в сградата на ДАЗД.

 

Развитието на системата за закрила и препоръките към България на Комитета на ООН по правата на детето ще обсъжда Съветът на децата към ДАЗД

Гледната точка на младите хора относно техните права и гарантирането им, Софийската стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016 -2021/ и препоръките на Комитета на ООН по правата на детето към България ще обсъди на редовното си заседание Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

В продължение на три дни – от 27 до 29 юни 2016 г.членовете на консултативния орган ще представят и ще дискутират мненията на своите връстници от цялата страна за необходимостта от промяна на системата за закрила, за формите на взаимодействието си с местната власт и изпълнението на международните стратегически документи. Новоизбраните членове, сред които за първи път има дете на 8 г., ще се запознаят със същността на Съвета. Ще бъдат планирани и инициативи на местно ниво за безопасна лятна ваканция.

На 29 юни, сряда, от 09.00 часа в зала 2 на Министерството на труда и социалната политика ще започне официалната част на заседанието. Тя ще бъде открита от председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева. Членовете на Съвета ще представят предложенията си за създаване на подходяща среда за развитие на децата, за по-широкото им участие във вземането на решения на местно и национално ниво, и за прилагането на принципите на Софийската стратегия за правата на детето.

Младите хора са поканили президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, министрите на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, на младежта и спорта г-н Красен Кралев, на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова, на външните работи г-н Даниел Митов, на правосъдиието г-жа Екатерина Захариева, на здравеопазването г-н Петър Москов, на културата г-н Вежди Рашидов, председателите на парламентарните комисии по образование и наука г-жа Милена Дамянова и по въпросите на децата, младежта и спорта проф. Борислав Борисов, представители на неправителствени организации, за да чуят техния глас.

Съветът на децата е консултативен орган към ДАЗД, създаден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата. В Съвета на децата членуват 33 деца. Представени са всички области в страната, както и деца от уязвими групи.

В-к “Монитор”, Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето: Сближаваме с психолог гурбетчии и децата им

– Г-жо Кънева, почти месец сте председател на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Какво според вас трябва да се промени в работата на агенцията?

– Държавната агенция за закрила на детето съществува вече 15 години. Този период е достатъчен, за да се направи анализ на мерките, които са били предвидени при създаването на агенцията. Със сигурност има много неща, които трябва да се променят. Но няма нужда да се правят революционни и резки промени, защото това не помага на нито едно дете. Ще се съсредоточа върху няколко неща в рамките на лятото, с които да подобря комуникацията в самата администрация и между органите на закрила на детето. Ще подпомогна и инициативата на социалния министър Зорница Русинова за издигането на авторитета на централния орган за закрила на детето. Вече текат преговори с неправителствените организации, Националното сдружение на общините. Предстои среща с работодателите и всички официални партньори на правителството. Целта е да намерим най-точния начин, погледнат от всички страни, за да репозиционираме ДАЗД така, че тя наистина да бъде централен орган за закрила на детето.

– Вие имате наблюдение върху процеса на деинституционализация от преди да заемете поста на председател на ДАЗД. Как според вас върви той, има ли забавяне?

– Ако попитаме поколения от 1991 г., които са израснали в специализирани институции, безспорно има забавяне. Но ако попитаме децата, които набързо натоварихме на едни бусчета и ги преместихме в други региони, те ще кажат, че това се е случило твърде бързо. Деинституционализацията се случва и ще продължи. В момента сме на крайъгълния камък и трябва да отчетем внимателно пропуските, предизвикателствата, на които не можахме да отговорим. Но и много добрите неща, които се случиха за първи път в България – съчетахме ресурси от няколко мегаминистерства, никой друг не е постигал това. Именно интересът на децата успя да подчини всички други интереси.

Създадохме един приоритет, който обедини всички останали политически, общности и граждански интереси в името на дежституционализацията. Постигането на тази симбиоза е нещо, с което България трябва да се гордее. Всеки голям процес, какъвто е деинституционализацията, води след себе си и негативи, и неуспехи. За мен този процес като намерение, национален интерес и солидарност на различните страни е нещо, с което можем да се похвалим. Както казах, за едни деца деинституционализацията се случи твърде бързо, затова трябва да се стремим да не допускаме тази грешка отново. Изпълнихме всички индикатори, но не съм сигурна, че отговорихме на всички очаквания на децата. Деинституционализацията е процес, в който са намесени и проблемите на образователната система, и на здравеопазването, и на възможностите за оползотворяването на свободното време и намирането на таланти и за тяхната подкрепата. Истината е, че деинституционализацията до този момента не беше сезирана за възможността някои от децата да бъдат талантливи. Ние приехме, че говорим за децата с увреждания и няма начин те да са таланти. А защо да няма начин? Сега е моментът да вземем предвид тези неща и да ги включим в новия план за деинституционализация.

– Преди няколко години имаше идея да се забрани изоставянето на деца в институции, вие как гледате на тази идея и как би работила една такава мярка на практика?

– Не знам как би се случило на практика. Малцина са хората, които изоставят целенасочено и осъзнато децата си. Причините за изоставяне на дете са много. Има значете в кое населено място живее майката, самотен родител ли е, има ли подкрепяща среда. Факторите са комплексни, но изоставянето на дете бележи целия живот. Не съм сигурна, че забраната ще бъде универсален отговор. Не съм привърженик на крайните мерки, защото децата не са едни и същи, нито пък стиуациите, в които попадат. Можем да регулираме нещата чрез много по-добро партньорство между създадените възможности. Инвестирани са много усилия и за развиване на капацитета на гражданското общество. Можем да разчитаме на работещи партньори на местно ниво, не само неправителствени организации, но и различни обществени комитети, които са еорективно работещи. Ние не сме ги признали като национални партньори, но на местно ниво съществуват. Може би е редно да им отдадем повече уважение и да използваме капацитета и ресурса им за това как да подобрим нашето административно действие на централно ниво. Много деца са подкрепени точно от една лелка, която гледа на тях като на деца, а не като на деца в риск. И така те получават шанс да имат уроци по пиано, да тренират бокс, да печелят медали, въпреки че са настанени в резидентна услуга. Това се случва точно, защото някой човек от местна инициатива е бил до кмета и са обединили усилията си. Искам да обърнем внимание на тези реални възможности.

– Колко деца са били изоставени от началото на годината. Какво според вас трябва да се направи в посока на превенцията на изоставянето?

– Само за първите 4 месеца се е наложило да се предприемат мерки за закрача на 1615 деца. В специализирани институции са били настанени 251 деца, в резидентни услуги 579, в приемно семейство-402 деца, а при близки и роднини – 383 непълнолетни. Децата се настаняват в специализирани институции в краен случай, само когато няма друга алтернатива. В крайна сметка бяха направени много сериозни стъпки за деинституционализацията.

– Спомняте си предполагам за репортажите в медиите за злоупотребите в центровете за настаняване от семеен тип. Смятате ли да направите проверки и ревизии на тези институции?

– Проверки се правят непрекъснато. За по-малко от месец съм назначила няколко. Искам контролните функции на агенцията, не само за центровете за настаняване от семеен тип, да са по-ефективни. Освен това да бъдат с подкрепяща роля за проверяващия, защото целта на проверката не е само да накажем проверявания, но и да коригираме нещата, които не са се случили по най-добрия начин.

– За този близо месец получавали ли сте сигнали за нередности в центрове за настаняване от семеен тип?

– Да, няколко. Единият сигнал беше за шамар на дете, което действие често се подценява. От нашите проверки става ясно, че тези на пръв поглед леки провинения като това някой да бъде ударен зад врата, са сериозна тенденция, която често бива пренебрегвана. За ДАЗД тези провинения не са леки и им се обръща сериозно внимание.

– Все повече се говори за нова група деца в риск – става дума за деца, чиито родители работят в чужбина Какви мерки обмисляте за защита на тези деца?

– Мерки за закрила се предприемат за тези деца тогава, когато системата разбира за тях. В магките населени места е лесно тези деца да се идентифицират. По-голямата част от мигриращите родители са именно от малки населени места, което ни дава възможност да си свършим работата по-бързо. Има и един друг феномен, свързан с тези деца – обратната миграция. Много от родителите, които преди години заминаха в чужбина и оставиха децата си при баби и дядовци, сега се връщат. С тези семейства имаме много работа, защото децата и родителите са отчуждени един от друг. Затова децата продължават да са в риск, въпреки че вече са с родителите си, защото нямат топла връзка помежду си. Тази липса на семейни взаимоотношения е част от проблема и е много подценяван. Една от мерките, която се прави и сега, но не масово, е на местно ниво чрез ресурсите на консултантските центрове да се подкрепят децата и възрастните. Знам за няколкослучаяв Северна България, в които екипи на два консултантски центъра работиха 5 месеца за да направят така, че майка и дъщеря да си проговорят след връщането на майката от чужбина.

– 9-годишното момче Станимир, което се загуби в гората край Карлово, беше открито. Сега той ще бъде настанен в приемно семейство, защото се оказа, че е подлаган системно на домашно насилие. Достатъчна ли е според вас тази мярка и нужни ли са по-сериозни мерки за такива родители?

– Тъй като не съм достатъчно информирана за този случай, ще отговоря принципно. Наказанието винаги трябва да бъде последната мярка/която предприемаме. Преди това трябва да сме ншправили всичко възможно, за да подкрепим семейството. Никой родител не е оправдан, когато не осигурява найдобрите условия за детето си. Но също така трябва да видим по какъв начин всички, които сме в системата за закрила на детето, сме подкреш-!ли това семейство. Ако в даден случай става дума за лоши родители, разбира се, ще се наложи крайната мярка за извеждане на детето.

Председателят на ДАЗД: Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост

„Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост. Той обедини всички, ангажирани с правата на децата, и се превърна в кауза на съмишленици“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която откри конференцията „Процесът на деинституционализация – напредък и предизвикателства“ в Народното събрание на Република България.

България е постигнала значителен напредък в деинституционализацията през изминалите пет години. Закрити са всички 24 дома за деца с увреждания, а броят на живеещите в институции е намалял със 78 % /от 6 730 през 2010 г. до 1 502 през 2015 година/.

Децата и младежите с увреждания, изведени от специализираните институции за деца и настанени в новите резидентни услуги, стават все по-самостоятелни, подобрява се  здравословното им състояние и физическо развитие. Това показват резултатите от извършената оценка на 1291 деца и младежи с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“, реализиран от Държавната агенция за закрила на детето в периода 2010 – 2015 г.

Все повече деца и младежи с увреждания, преместени от специализираните институции, се чувстват по-сигурни и спокойни в услугите от семеен тип. Новите къщички им предоставят възможността да бъдат себе си, да бъдат част от общност и да развиват потенциала си. Преместването на момчетата и момичетата от институциите не е финал на процеса, а начало на подобряване на живота им, на пълното включване в общността и цялостно зачитане на техните права.

Оценката бе извършена въз основа на сключеното в края на 2015 г. споразумение между Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и Фондация „Лумос“ – един от водещите експерти в деинституционализацията в световен мащаб.

Целта бе да се сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена по времето, когато са живеели в институциите и да се направят изводи и препоръки по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Изследването даде национално представителни данни за постигнатите резултати от процеса на промяна на грижата за децата пет години след старта на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева представи резултатите от реформата за деинституционализация на грижата за децата от началото й през 2010 г. до сега.

През този период са предотвратени случаи на изоставяне на 13 600 деца, a 8400 деца са успешните реинтеграции в семейна среда. Осиновени са над 4200 деца. Към май 2016 г. в приемни семейства са настанени 2367 деца, а други 6338 деца получават грижа в семейства на роднини или близки.

В конференцията участваха г-жа Дора Крумова, Европейска комисия, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, г-жа Джорджет Мълхеър – изпълнителен директор на Фондация „Лумос, г-н Алекс Кристопулос – ръководител за Европа, г-н Трендафил Меретев – директор и г-н Бисер Спиров – ръководител „Развитие“ на Фондация „Лумос“ – България. Мнението на младите хора за резултатите от оценката бяха представени от групата за детско участие на Фондация „Лумос“ – деца и млади хора с интелектуални затруднения.