Month: July 2016

Информация относно извършена проверка по сигнал в ДСП – Дупница

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Извършена проверка по сигнал в ДСП – Дупница.

В периода 02-03.06.2016 г. комисия от ГДКПД, извърши проверка по сигнал в ДСП – Дупница, относно спазване правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето, свързани с висшите му интереси и с подкрепата на техните родители за гарантирането им, както и правото на закрила на детето, регламентирано в Закона за закрила на детето.

Проверката е по повод постъпили писма от Омбудсмана на Република България; Министерски съвет на Република България и от неправителствена организация  относно неправомерно задържане на дете в професионално приемно семейство и липсата на подкрепа към родителя  за връщането му  в биологичното семейство.

При проверката е установено, че са създадени предпоставки за нарушаване на изследваните права по отношение на детето. Не е констатирано неправомерно задържане на детето в приемното семейство, но подкрепата на родителя, чрез предоставените му социални услуги, е неадекватна. Констатирано е продължително и неефективно ползване на социалните услуги /повече от 3 години/, но от страна на работещите по случая социални работници не са предприети действия за смяната на доставчика и услугата. Допуснати са пропуски и по отношение на планирането на работата по случая, като не конкретизирани дейностите, които следва да изпълни родителя за да осигури безопасна среда и да подобри хигиенно-битовите условия на живот, където ще бъде отглеждано детето.

Предвид създадената организация на работа в ОЗД – Дупница и направените констатации, на директора на ДСП – Дупница е дадено задължително предписание, придружено с методически указания за неговото изпълнение и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Предписано е да бъде извършен преглед на изпълнението на планираните за детето дейности, като бъдат конкретизирани тези, свързани с родителя. Да се обсъди възможността детето да бъде настанено в близост до биологичния родител, с цел улесняване на техните контакти, както и на реинтеграцията, тъй като то не е вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване по реда на Семейния кодекс, а приемната грижа не е дългосрочно решение за него. Предписано е също да бъде оценен ефектът от ползваната до момента социална услуга, като при липса на напредък и констатирана необходимост, родителят и детето да бъдат насочени към друга такава. С цел оптимизиране работата на екипа на отдел „Закрила на детето”, е дадена и писмена препоръка.

Съвета на децата към ДАЗД и омбудсманът Мая Манолова ще популяризират детските права

Йоана Захариева и Михаела Романова, които са съответно председател и зам. председател на Съвета на децата към ДАЗД днес се срещнаха с омбудсмана г-жа Мая Манолова. На срещата беше и г-жа Ева Жечева, вече в качеството и на зам. директор на Националния превантивен механизъм към омбудсмана на Република България.

„В работата ми на омбудсман един от приоритети ми е децата, независимо къде се намират на територията на България“ каза г-жа Манолова. По този повод и през месец септември ще стартира кампания за разясняване на правата на децата. От Съвета на децата изразиха готовност да се включат в кампанията на г-жа Манолова, като по този начин още повече ще популяризират една тема, за която малко от връстниците им знаят. „Миналата година организирахме Седмица на правата на децата, тогава посещавахме деца от 1-ви до 4-ти клас и им обяснявахме на разбираем за тях език техните права. Така, че това е един вид продължение на миналогодишната ни кампания“,  допълни Михаела Романова.

Г-жа Манолова сподели още, че на изнесените си приемни в страната почти няма жалби от деца, и според нея това се дължи на факта, че децата не припознават институцията омбудсман, като орган, към който биха могли да се обърнат за помощ. „Децата още не знаят, че омбудсманът има конкретни ангажименти, свързани с защита на техните права, така че това е предизвикателството пред нас“. В резултат на това се роди идеята съвместно със Съвета на децата да се направят периодично такива срещи в страната, които да са насочени изцяло към децата. За тези срещи Съвета на децата ще бъде основен двигател и организатор, като първата такава проява е възможно да се състои съвсем скоро в Перник.

„Много се радваме, че можем да бъдем полезни и да участваме пряко в работата, защото само така ще дадем по-различния, детски поглед върху проблемите и темите, които пряко ни касаят“ сподели Йоана. Тя допълни още, че катко представител на Съвета на децата се ангажират да участват в кампании срещу наркотичните зависимости, алкохола, цигарите, както и за ограмотяване на здравната култура сред младите.

Зам. председателят на ДАЗД Велина Белева и евродепутатът Ева Паунова наградиха деца, участници в Детски лагер по изкуствата и спорта „Една незабравима лятна ваканция“

За 12-та поредна година район „Студентски“ организира Детски лагер по изкуствата и спорта „Една незабравима лятна ваканция“ 2016 от 4-ти юли до 29 юли 2016 г.

Лагерът е абсолютно безплатен и се осъществява със съдействието на НСА, “Крикет Клуб НСА” и с финансовата подкрепа на МКБППМН към район “Студентски”.

В заниманията e застъпено и изучаване на английски език в отделните спортове, а в заключителните заниманията се проведоха състезания между отделните групи в колективните спортове.

На официална церемония в Sofia Ring Mall, на която присъстваха зам. председателят на ДАЗД Велина Белева, евродепутатът Ева Паунова и кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев, бяха раздадени грамоти на всички участници в детския лагер.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Зам. председателят на ДАЗД Велина Белева и евродепутатът Ева Паунова наградиха деца, участници в Детски лагер по изкуствата и спорта „Една незабравима лятна ваканция“

Министърът на младежта и спорта отговори на предложенията на Съвета на децата

Г-н Красен Кралев отговори на предложенията на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, отправени към представляваната от него институция.

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева награди участници в Държавните игри на спортистите от малките селища

Община Перущица беше домакин на ХХI Държавни игри на спортистите от малките селища. Игрите се проведоха в Многофункционалната спортна зала „Перущица“ от 7-ми до 21-ви юли. Над 800 спортисти взеха участие в турнирите по 9 вида спорт – борба, свободен стил за момчета и момичета, лека атлетика, шахмат, баскетбол, волейбол, футбол, ханбал, тенис на маса и конен спорт.

В последния ден от игрите се състояха финалите при момчетата и момичета по тенис на маса. Битките бяха доста оспорвани, а децата изключително заредени с положителни емоции, независимо от това дали са спечелили или загубили.

На тържественото награждаване и закриване на игрите присъстваха председателят на ДАЗД Офелия Кънева, Светла Костова, гл. Експерт в дирекция „Масов спорт“ на Министерство на младежта и спорта, Ангел Чакъров, председател на Председателския съвет на БАСС и кметът на община Перущица Ради Минчев.

Ето и част от класирането: отборно, момчета – първо, второ и трето място съответно за децата от Роман, Ардино, Поповица-1, и момичета – Две могили, Ардино, Роман. Трябва да отличим играта за личен шампионат на 1. Кадир Мустафа (Ардино) и Мирослава Андронова, 2. Петър Христев (Роман) и Дамла Хасанова и 3. Джошай.

След награждаването всички участници и гости посетиха Червената църква, един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа, намираща се на близо километър от гр. Перущица, в полите на Родопите.

Велина Белева е новия заместник-председател на ДАЗД

Със заповед на премиера на Република България г-н Бойко Борисов г-жа Велина Белева от днес е назначена за заместник председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Велина Белева е завършила две магистърски програми по специалностите „Застраховане и социално дело“ в УНСС и „ Международна икономика” в Икономическия институт на БАН по програма съвместно с Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий”. Своето професионално обучение продължава в Институт за следдипломна квалификация към УНСС със специалност „Публична администрация, а по- късно изучава „ Мениджмънт в областта на културата“ във философския факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“. Завършила е и множество специализации в Институт по публична администрация.

От началото на 2008 година изпълнява длъжността заместник-кмет в район „Студентски“, а след последните местни избори остава в ръководния екип за трети мандат. Ресорът, с който тясно е ангажирана е свързан с образование, култура, здравеопазване и социални дейности. Има дългогодишен опит в разработването и прилагането на различни програми и стратегии, както и в ръководенето, администрирането и координирането на национални и европейски проекти.

Активно организира и  участва в многобройни  социални, културни, образователни, спортни и граждански инициативи. Участвала е в множество форуми, свързани с детски и младежки въпроси. Активно работи с деца и с хора с увреждания и е сред основателите на Първи баскетболен клуб на хора в инвалидни колички – София.

Омбудсманът Мая Манолова се ангажира да включи Съвета на децата по време на кампания за популяризиране правата на детето

За съвместно сътрудничество, задължително с участието на деца, апелира председателят на ДАЗД Офелия Кънева при срещата си с омбудсмана Мая Манолова. „От изключителна полза за всички институции в България, свързани с децата е да се чува техният глас. За това много бих се радвала, ако приемете Съветът на децата да бъде представен официално във Вашата администрация и да участва в работата на омбудсмана“. Защото гласът на децата е ключов за формирането на политики, отнасящи се до всички малки и големи деца у нас, допълни още г-жа Кънева.

„За да е ефективна работата ни трябва да работим заедно, а децата са неизменна част от обществото ни. Поемам ангажимент да представя Съвета на децата, който е към председателя на ДАЗД, при срещите ми с граждани в страна, при кръгли маси, както и при кампанията, която ще стартира през септември за популяризиране правата на децата“, заяви на срещата омбудсманът на България Мая Манолова.

Срещата бе инициирана от Министъра на труда и социалната политика – г-жа Зорница Русинова и в нея взе участие и заместник министър Деница Сачева. Като общ приоритет и на трите институциите срещата изведе правата на децата. Министър Русинова запозна г-жа Манолова с визията си за подобряване на системата. Председателят на ДАЗД предложи чрез промяна на законодателството омбудсманът да бъде включен в състава на Националния съвет за закрила на детето. От своя страна г-жа Манолова покани министерството и ДАЗД да се включат в кампанията на омбудсмана, която ще стартира през септември, за популяризиране на правата на децата. Като друга тема, по която могат да бъдат реализирани съвместни инициативи, беше отбелязан и процесът на деинституционализация.

Закон за обществените поръчки

Законът определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:

1. публичните средства;
2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона. 

Президентът на Република България отговори на предложенията на Съвета на децата

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев отговори на предложенията на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Заключителни наблюдения на Комитета по правата на детето на ООН във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България

След като разгледа консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България на 30 май 2016 г., Комитетът по правата на детето на ООН прие следните препоръки.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Заключителни наблюдения на Комитета по правата на детето на ООН във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България