Month: September 2016

Апел към участниците в предизборната кампания

В навечерието на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент, както и предстоящият референдум, апелирамe към лидерите на партии и всички останали участници в нея, да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация.

Резултати от извършена проверка по сигнал в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда”, гр. Варна, област Варна

Информация за извършена проверка по сигнал/самосезиране/ в Дирекция „Социално подпомагане” – Карлово /ДСП-Карлово/

Информация за извършена проверка във Възпитателно училище-интернат „Никола Й. Вапцаров” – гр. Завет, обл. Разград

Втора среща на кризисните центрове за деца във Велико Търново

По инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Офелия Кънева и съвместно с изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ г-н Цветан Васев от началото на лятото стартира кампания за осъществяване на национални работни срещи на кризисните центрове за деца в цялата страна, като акцентът беше специално върху деца, жертва на трафик. Първата среща се проведе в гр. Алфатар, а ДАЗД и АСП се ангажираха съвместно с екипите на Кризисните центрове да разработят насоки/указания, предназначени за професионалистите, работещи в кризисните центрове. Именно тези насоки бяха представени на следващата такава среща, която се проведе преди дни във Велико Търново. Събитието съвпадна и с отбелязването на 10 години от разкриването и функционирането на първия кризисен център за деца в страната в с. Балван.

Конференцията бе открита от директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново Росица Димитрова в присъствието на зам. председателя на ДАЗД Велина Белева, г-жа Ева Жечева – представител от екипа на омбудсмана на Република България, както и г-жа Лидия Загорова от Сдружение „Пренебрегнати деца”.

Двудневният форум имаше за цел да анализира функционирането на услугата, да бъдат отчетени промените на местно и национално ниво, настъпили в продължение на десет години. Колегите от Велико Търново разказаха за добри практики и отлични взаимодействия, когато се касае за дете жертва на трафик с местната власт, полицията, неправителствените организации и всички структури, които имат отношение към защитата на децата.

Изготвените и представени насоки от експертите на Държавната агенция за закрила на децата имат за цел да изострят наблюдението върху детето в Кризисния център, намиране на най-доброто и трайно решение за благосъстоянието на детето, както и активно проследяване и подкрепа на развитието на детето след излизането му от Кризисния център.

По време на дискусията участниците се запознаха с доклад за проблемите и трудностите при нейното предоставяне и предложенията за подобряване на ефективността й. Доклад имаше и от сдружение „Пренебрегнати деца“, резултат от дългогодишни изследвания, наблюдения, посещения в кризисните центрове.

Отчетено бе, че благодарение на социалната услуга, предоставяна в Кризисния център в с. Балван, децата отново се връщат към нормалното детско ежедневие със спорт, игри, танци, забавления, опознаване на красотата на България, културно-историческото и природното й богатство.

В края на двудневното заседание всички присъстващи посетиха и самият кризисен център в с. Балван, където бяха посрещнати по традиция с домашно приготвена питка и сол. По случай рождения ден децата от кризисния център бяха подготвили специална програма, в която се включиха и бивши възпитаници на центъра.

 

 

По инициатива на председателя на ДАЗД доброволци ще подкрепят 9-годишния Мустафа

По инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, доброволци от Националния алианс за работа с доброволци от утре ще посещават и ще оказват подкрепа на 9-годишния Мустафа, настанен за лечение в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.