Month: October 2016

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Венец, общ.Венец, обл. Шумен относно спазване правата на детето

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Дулово, обл. Силистра

Председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ново село, област Видин, вследствие на извършена планова проверка

/ In Резултати от проверки / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ново село, област Видин, вследствие на извършена планова проверка

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Брегово за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания

/ In Резултати от проверки / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Брегово за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания

Борис и Цветан от Съвета на децата към ДАЗД стартираха благородната инициативата “Деца помагат на деца”

14 годишният Борис Ангелов и 16 годишният Цветан Тодоров от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) стартираха благородната инициативата “Деца помагат на деца” в пловдивския Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” в квартал „Коматево“. „Стартираме инициативата с желание да помагаме в уроците и домашните на настанените в центъра деца и се надяваме да заразим наши съученици, приятели и доброволци, които също да се включат в инициативата”. Това сподели Борис с децата от центъра от семеен тип.

Благородната инициатива е с цел да развие положителните качества във всяко дете.

„Искам да помогна за уроците, в писането на домашни по предмети, които представляват трудност за децата и да накарам и други деца да идват в центровете от семеен тип да помагат на децата”. Това пък съвсем искрено сподели Цветан.

Заедно с децата на откриването присъстваха Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика, Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето и Георги Титюков, заместник-кмет в община Пловдив.

„С инициативата „Деца помагат на деца“ целим да подкрепим децата от институциите да имат по-високи оценки в училище и да улесним тяхната социализация”. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя благодари на Съвета на децата и на Държавната агенция за закрила на детето, че подкрепят инициативата й и заедно с доброволци ще помогнат на децата от центровете за настаняване от семеен тип да се справят по-добре в учебния процес.

„Знам и съм сигурна, че с желание, общи усилия и любов ще успеем да помогнем на тези, които имат нужда от помощ. Знам и съм сигурна, че ще заразим още деца да се включат в инициативата. Знам и съм сигурна, че когато правим добро, то не остава само”. Това каза на срещата си с децата в ЦНСТ „Детска къща” председателят на ДАЗД Офелия Кънева.

Борис и Цветан подариха на децата от центъра плюшени мечета, талисмани на инициативата „Деца помагат на деца”, а министър Русинова им подари дъска за отлични оценки и подчерта, че очаква в инициативата да се включат още ученици от цялата страна.

След старта в Пловдив, Цветан посети и помогна на децата от ЦНСТ „Къща като в къщи” в град Карлово. Там децата имаха нужда от помощ по предметите математика, физика и химия. Оказа се, че центъра от години доброволци посещават и помагат точно по този начин на децата, за да могат да бъдат те по-уверени и знаещи в училище.

Инициативата ще се проведе в общо девет града в страната до края на годината, а следващите дестинации са градовете Монтана и Бургас.

Нарушават ли се детските права чрез родителско решение за участие в реклама?

Иван Димитров-юрисконсулт: Държавната агенция за закрила на детето съблюдава правата и интересите на вяско дете. В случаите, когато трябва да бъдат защитени деца като обекти и субекти в рекламата, това се прави нормативно през Закона за радио и телевизия и Закона за закрила на детето. Когато има съгласие от двамата родители тяхното дете да участва в реклама, няма проблем за това. Според  друга разпоредба обаче в Закона за закрила на детето, при навършване на 14 годишна възраст, детето трябва да даде своето мнение.

София Владимирова – член на СЕМ: Маркетинговата агресия трябва да бъде овладяна  чрез превенция, която се състои в разговор по темата за децата в рекламите като уязвима и рискова група. По отношение на качеството на рекламите, София Владимирова коментира, че етичната граница с децата е тънка и може да бъде премината лесно. Статистиката на СЕМ по тези критерии в последните години не показва много такива примери, дори намаляват рекламите, които не спазват моралната граница. Размерите на глобите са до 30 000 лева, каквито са налагани от СЕМ.

Офелия Кънева: „България може да стане международен модел за детско участие в обществения живот”

По инициатива на председателят на ДАЗД Офелия Кънева вчера в Добрич стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди,  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.

„Благодаря за гостоприемството, изключителната подкрепа и невероятната организация за срещата на цялата областна администрация на град Добрич”. Това заяви председателя на ДАЗД при откриване на срещата, на която присъстваха журналисти, представители на местните структури, както и от областите Силистра, Варна, Шумен и Търговище. „България има уникален шанс да стане международен модел за детско участие в обществения живот. По този модел следващата година ще работи Съвета на децата към ДАЗД”.

Вече е получена принципната подкрепа на Съвета на Европа, има проявен интерес от ЕК и от Комитетите по правата на човека и на детето в ООН.

Идеята е в Съвета на децата да се привличат участници от всички области в страната, плюс петима представители на деца от уязвими групи. Подборът ще се прави сред постъпилите индивидуални кандидатури, сред членове на училищни форми за самоуправление, членове на НПО, работещи по темата за детското участие и участници в младежки публично-частни партньорства.

“Целта е да се привлекат деца, които да представляват мнението на регионите си в законодателните процеси на страната”, каза още Офелия Кънева. Тя пое ангажимент Съветът на децата да се произнася по всички нормативни актове, разработвани от Министерския съвет, а подготвените от децата становища да стигат обратно до съответните органи.

Освен темата за детското участие във фокуса на вниманието на Агенцията ще бъде създаването на модели за успешно сътрудничество с бизнеса при подпомагането на децата, както и на политики за работа с всички деца, а не само за децата в риск, каквато е практиката през последните години.

Друга тема, която се коментираха на срещата в Добрич е темата за деинституционализацията и това, че България въпреки всичко успя да се справи отлично в първия етап от процеса, който  бе  фокусиран изцяло върху децата с увреждания. „Към настоящия момент единствено нашата страна, от всички държави в Европа, може да се похвали с нула деца с увреждания в социални институции. Деинституционализацията стартира в края на 2009 година, а в началото на 2016 година можем да кажем нула деца с увреждания в институции”.

Вторият етап е насочен към две основни целеви групи – децата, лишени от родителска грижа и новородени – от нула до три години. В рамките на неговото осъществяване са предвидени пет нови вида социални услуги, които ще се реализират съвместно с други органи по закрила на детето.

Офелия Кънева заяви, че най-голямото предизвикателство, при децата лишени от родителски грижи е тяхната адекватност за независим живот и  трудова заетост. За това и част от услугите, които предстоят да се разработят  ще бъдат свързани с дуалната система за образование, придобиване на професионална квалификация, специални мерки за заетост и други.