Month: January 2017

Йоана Захариева: „За нас е огромен успех, че убедихме възрастните започнат да мислят като деца по теми, касаещи децата“

Днес, в Гранитна зала на Министерски съвет, се проведе официалното закриване на първото заседание на Съвета на децата за 2017-та година. На него присъстваха 18 деца, представители на различни области в страната, както и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

„За нас е огромен успех, че убедихме възрастните започнат да мислят като деца по теми, касаещи децата“. С тези думи председателят на Съвета на децата Йоана Захариева откри заключителната част на заседанието.

„Децата трябва да усещат, че държавата стои зад тях“. Това сподели с децата председателят на ДАЗД Офелия Кънева. „Благодаря и на администрацията на Министерски съвет, че предостави точно Гранитна зала за официалното закриване на първото им заседание за тази година. И съм сигурна, че това няма да е последното ви посещение тук, защото вие го заслужавате“, каза още г-жа Кънева.

Това е първото от 4-те заседания за 2017-та година, които са синхронизирани като тематичен обхват и график за провеждането им със заседанията на Националния съвет за закрила на детето.

Децата от Съвета на децата заседаваха три дни в центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи към Министерство на труда и социалната политика. Всеки ден те, заедно с различни експерти от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, БДЖ и НКЖИ, обсъждаха различни теми, които ги вълнуват и по които могат да допринесат със своята гледна точка, за да станат по-добри. А именно:

Към Министерство на културата:

– Всички деца от 1 до 12 клас, които са отличени в конкурси, олимпиади и състезания, да получават стипендии, тъй като децата проявяват талантите си по различен начин според възрастта си и трябва да бъдат възнаградени техните усилия;

– Членове на Съвета на децата да бъдат включени в работната група за подготовка на програмата за прилагане на Наредбата за талантливите деца през следващата година;

– В часовете по гражданско образование да се представи наредбата и начините за получаване на стипендии от децата, спечелили състезания, олимпиади и конкурси. Членовете на Съвета ще разпространят информацията на местно ниво чрез изградените си канали за комуникация с младите хора, които представляват;

– Да се проследи получаването на стипендии, за да се предотврати евентуална злоупотреба.

Коментари на децата относно подпомагащата технология за комуникация на деца с увреждания:

– Да се промени социалната политика, като децата с увреждания получават безплатно техническите средства, които ще им помогнат в комуникацията. Притежаването и използването на тези средства не трябва да зависи от материалните възможности на семейството, а да е съобразено с нуждите от социализация и интеграция;

– Представителят на София-област се ангажира да организира представянето на Фондация „АСИСТ” и помагащите технологии в центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в областта.

Предложения към Министерство на образованието и науката:

– Децата предлагат промяна в Наредбата, която урежда отпускането на стипендии на учениците. Тяхното предложение касае вдигане на долната граница на стипендиите – от 21лв. на 40лв., като горната да се запази на 50лв. Децата да бъдат активно включвани в разпределението на стипендиите, чрез училищното самоуправление.

– Училищните Съвети да се използват за подкрепа и консултиране на работата на училищата и директорите, а не реализирането на конкретни благотворителни инициативи.

– Класните ръководители да бъдат задължени да запознаят учениците с процедурата за избор на детско участие в Съвета на децата към Председателя на ДАЗД, с правото им на училищно самоуправление, както и с механизма за противодействие на училищния тормоз. Като тази информираност на децата може да бъде проверена с помощта на анкети или въпросници.

Препоръки към Министерството на правосъдието:

Съветът на децата подкрепя предложения иновативен подход към децата с противообществени прояви, но предлагат:

– Да се открият причините, които карат децата да нарушават законите и да се планират мерки, които ще предотвратят извършването на престъпления.

– За да бъдат децата, настанени в центровете, заменящи СПИ и ВУИ, по-добре приети в училищната среда, да се организират опознавателни срещи, както и информационни кампании  и работа от страна на специалистите с цел взаимно опознаване между децата.

Предложения към Министерство на вътрешните работи:

Членовете на Съвета подкрепиха предложението, заложено в проекта за промяна на Наредбата за предоставяне на полицейска закрила, за залагане на долна граница от 10г. за настаняване на дете в полицейско управление и/ или временен център за Настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР. Според децата, налагането на полицейска закрила за деца-чужденци на територията на Република България, е адекватна мярка за закрила на техните права.

Всички тези предложения и препоръки ще бъдат изпратени до съответните министерства и децата ще очакват отговор на тях в поставения им срок.

С много радост, многобройни снимки за спомен и малко тъга завърши първото заседание на Съвета на децата към ДАЗД за тази година. Но предстои следващото.

Офелия Кънева: „Не мога да си представя, че няма да съгласувам политики за децата със самите деца“

Двадесет и четвърти януари беше първия ден от първото редовно заседание на Съвета на децата за тази година. В срещата взеха участие осемнадесет от членовете на Съвета, представители на различни административни области – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София- град, София- област, Търговище, Шумен, Ямбол.

Конференцията започна с приветствие на госпожа Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето, в което тя поздрави всички присъстващи за добре дошли и им пожела ползотворна и прекрасна 2017-та година, изпълнена с креативни и съдържателни цели, които да се превърнат в реалност.

Госпожа Кънева запозна членовете на Съвета с трите приоритета на Държавната агенция за закрила на детето за настоящата календарна година, а именно: утвърждаване на модела за детското участие в обществения и политически живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца; въвличане на професионалните общности. Разказвайки им за участието си в оперативен комитет в рамките на   Съвета на Европа, тя изказа радостта си от факта, че България за първи път ще има уникалната възможност да изготви международна резолюция към ООН, посветена на детското участие. Тя посочи загрижеността за децата и усърдната работа на българската администрация като причина тази цел да бъде осъществена.

Следващата тема, с която децата бяха запознати, обхвана членството на България във фондация „Азия-Европа“ („АСЕФ“). „АСЕФ“ e уникална по своята същност структура, която дава възможност за неформален диалог и развитие на двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-балансиран политически и икономически ред.

Съгласно утвърдения календар и по повод честването на 20-та годишнина на Фондацията, България ще е домакин на 17 АСЕФ семинар по правата на детето, който ще се проведе през ноември 2017 г. в София. Госпожа Кънева поиска съдействието на всички членове на Съвета на децата за подготовката на паралелна със събитието детска конференция и им възложи изготвянето на автентичен слоган за 20-тата годишнина.

През следващите два дни от заседанието на Съвета на децата ще бъдат разисквани теми, засягащи пряко детската общност:

– Предложения за промяна на Наредбата за стипендии за успех;
– Предложения за подобряване работата на Ученическите и Общинските парламенти;
– Популяризиране на Национална телефонна линия 116111;

– Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца;
– Запознаване с промените в  Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;

– Представяне на  уроците на „Джуниър Ачийвмънт“;

– Представяне на Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето;

– Разискване на програмата за дейностите на Съвета на децата през 2017 г.

 

Дебатирането по всяка една от теми ще бъде в присъствието на представител от съответната институция – Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи.

Финалната среща ще се проведе на 26-ти януари в една от залите на Министерски съвет.

Празникът Василица в Държавната агенция за закрила на детето

Деца от първи до пети клас от основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Априлово, общ. Г. Малина, зарадваха днес служителите на Държавна агенция за закрила на детето с малко представление по повод празника Василица.

Един от най-големите и най-почитаните празници, които празнуват всички роми е Василица или Банго Васил (куцият Васил), отбелязван на 14 януари. На този ден се благославя всеки дом за здраве и берекет.

Децата с много настроение изпълниха малка театрална сценка, танцуваха и за финал изпълниха песен на английски език. Председателят на ДАЗД Офелия Кънева ги поздрави по случай празника като им пожела здраве, благополучие и успехи в училище и в живота.

Децата бяха зарадвани с лакомства и малки подаръци.

Посещението в ДАЗД бе част от многобройните събития, организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, по случай Ромската Нова година.

Деца от ЦНСТ в „Надежда“ 1 бяха сред 5-те хиляди зрители в зала „Арена Армеец“ на волейболния мач ЦСКА – Волей (Амрисвил)

Деца от Център за настаняване от семеен тип в столичния квартал Надежда заедно с председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, както и нейният син бяха сред 5-те хиляди зрители в зала „Арена Армеец“, където се игра волейболния мач между ЦСКА и швейцарския Волей (Амрисвил). Това се случи благодарение на личната покана на старши треньорът на ЦСКА Александър Попов.

„Заедно с колегите от Държавната агенция за закрила на детето ще превърнем в традиция деца от социалните услуги да посещават подобни спортни прояви, а и не само спортни. Сега това се случи за децата от ЦНСТ в „Надежда“ 1 в София, а през месец ноември миналата година 14 деца от Бургас бяха на мача „Лудогорец“ – „Базел“. Това са едни на вид малки жестове към децата, но мисля, че само по този начин истински допринасяме за тяхното пълноценно развитие като личности.“ Това сподели председателят на ДАЗД Офелия Кънева малко преди началото на мача.

Един час преди срещата на големите екрани в залата бяха излъчени песните от новия албум на Металика. Зрителите имаха възможност да се насладят на хубавата музика заедно с видеоклиповете на 12-те парчета в албума ”Hardwired… to Self-Destruct” и днешният ден се превърна в своеобразен празник за волейбола в България.

Точно преди началото на мача децата получиха от играчите на ЦСКА малки подаръци. Емоциите бяха големи, още повече, че българският отбор бързо поведе в резултата с 2 на нула гейма. В началото на третия обаче Амрисвил дръпна с 3:1 точки и швейцарският тим спечели без проблеми с 25:18, като по този начин намалиха изоставането си на 1:2 гейма.

Зрителите в залата по никакъв начин не оставиха играчите да паднах духом – песни, тъпани и развяване на българското знаме допринесоха в крайна сметка мачът да завърши с победа на българските момчета с 3:1 гейма. С тази си победа волейболистите на ЦСКА се завръщат по отличен начин в европейските клубни турнири.

Срещата-реванш е следващата сряда (18 януари) в Амрисвил, като ЦСКА се нуждаят само от два спечелени гейма в реванша, за да продължат напред към 1/8-финалите на турнира за Купата на CEV.

Изпълнени с положителни чувства всички заедно напуснахме залата, за да се впуснем в снежна и красива София.

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище /ОУ/ „Петко Р. Славейков” – с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе

Деца от ЦНСТ „Детска къща“ в Пловдив гостуваха на ДАЗД

Деца от ЦНСТ „Детска къща“ към КСУДС в град Пловдив гостуваха днес в Държавната агенция за закрила на детето. Децата донесоха свои картини, които закачиха в изложбеното пространство на ДАЗД, което беше открито на 12-ти октомври 2016-та година. Място, където деца и младежи от цялата страна показват своето творчество и демонстрират своите умения и таланти.

В сладки приказки с председателят на ДАЗД Офелия Кънева младежите разказаха за най-важното си събитие от днешния ден, а именно, че президента на Република България Росен Плевнелиев ще им връчи наградите на херцога на Единбург за 2016-та година.

Това е една от най-големите програми за личностно развитие в света, която се провежда под патронажа на президента. Инициативата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, формиране на лидерски качества и умения за работа в екип, както и да усъвършенстват физическата си активност.

След разговорите с г-жа Кънева децата се запознаха и с парламентарния секретар на Министерство на труда и социалната политика, Николай Павлов, който им разказа това в какво се състои неговата работа, за дейността на министерството, за структурата на управление на страната.

В кратката разходка в сградата на Министерство на труда и социалната политика, децата и младежите успяха да направят и снимки лично в кабинета на министър Зорница Русинова.

 

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева и министър Зорница Русинова представиха резултатите от инициативата ” Деца помагат на деца”

„Деца помагат на деца“ е инициатива на министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, към която председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева и консултативния орган – Съветът на децата, се присъединиха.

Идеята е членовете на “Съвета на децата” да помагат на връстниците си от „Центрове за настаняване в семеен тип” при трудности с усвояване на учебния материал, или когато няма с кого да поиграят футбол, волейбол, баскетбол, да споделят тайна или победа.

До момента са подпомогнати 120 деца от Пловдив, Карлово, Монтана, Бургас, София, Стара Загора, Разград и Плевен. За целта на инициативата е създаден и сайт, където се качва информация за различните посещения на децата.

„Помагаме на децата, живеещи в резидентните услуги да се справят по-добре в учебния процес и да имат по-пълноценен социален живот“, подчерта министър Русинова.

„Инициативата съдейства на регионално и местно ниво да се фокусира вниманието върху можещите и знаещите деца, които помагат на други деца да развиват възможностите си“ сподели със журналистите Офелия Кънева, председател на ДАЗД.

Целта на инициативата „Деца помагат на деца“ е да се привлекат и млади хора от цялата страна, които да съдействат за подобряване на социализацията и интеграцията на децата, останали без своите семейства, и живеещи в ЦНСТ.

Председателят на ДАЗД сподели още, че Агенцията ще провери резултатите от кампанията в края на първия срок и в края на учебната година, за да се проследи колко са полезни тези мероприятия за децата от ЦНСТ-тата и как се отразяват те върху децата и върху училищния процес. “Сега усилията на децата са насочени към учебния материал, тъй като е краят на срока. По-късно ще имаме и организирани различни спортни мероприятия“ каза в заключение Офелия Кънева.

/ In Uncategorized / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД Офелия Кънева и министър Зорница Русинова представиха резултатите от инициативата ” Деца помагат на деца”

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев” – с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Социално – педагогически интернат “Христо Ботев” – с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра на 12 и 13.12.2016 г.