Month: March 2017

Председателят на ДАЗД бе почетен гост на форум

Госпожа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, беше почетен гост на форума “Истории на успеха в социалната работа”, организиран от СУ “Св. Климент Охридски” по случай Международния ден на социалната работа. Събитието се състоя на 20-ти март, като освен Деня на социалната работа, бяха отбелязани и “20 години специалност социални дейности” и “10 години от създаването на катедра Социална работа” в Софийски университет.

“Не е лесно да се представяш вкъщи”- започна госпожа Кънева приветствието си към ученици, студенти и преподаватели, тъй като самата тя е завършила специалност “Социални дейности”. Председателят изтъкна, че в хода на развитието на катедрата много неща са се променили, но отговорността на нейните възпитаници, да построят пътеката на един житейски успех, остава непроменима. Госпожа Кънева сподели с присъстващите важността на тяхната дейност в национален мащаб и подчерта, че те са носители на невероятен социален национален успех, благодарение на отлично проведената българска социална реформа.

С думите “качество” и “темп” Офелия Кънева описа визията на социалната работа днес и сподели, че съвременният облик на специалиста, в нейните очи, е да бъде този човек, който вижда таланта там, където никой друг не го забелязва. Като председател на ДАЗД и професионалист, добил богат опит в полето на социалната дейност, тя изказа желанието си да бъде прекратена тенденцията в разбирането, че нуждаещи се са само децата в риск. Настоя, че политиката за деца трябва да бъде в интерес на всички деца и обясни, че именно по този приоритет работи усилено Държавната агенция.

Дискусията продължи с въпроси от страна на студентите, както и с представянето на господин Иво Борджиев и “историите на успеха” на някои наскоро завършили специалността младежи.

Среща на председателя на ДАЗД с представителя на УНИЦЕФ-България и представителя на ВКБ ООН

Днес се състоя планираната среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева, с представителя на УНИЦЕФ-България, г-жа Мария Хесус Конде, и представителя на ВКБ ООН, г-н Матайс льо Рут.

В хода на дискусията бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество и бяха взети някои важни за детската общност решения.

Господин Матайлс льо Рут изрази абсолютната подкрепа на ВКБ ООН за създаването на Алгоритъм за действие по случаи на деца-чужденци, които не желаят да подадат молба за международна закрила и/или с отказ за статут. В тази връзка Комисариатът ще подкрепи процеса, като предостави експерт на ДАЗД, който да подпомогне създаването на документа.

Госпожа Кънева се ангажира с организирането на среща през първата седмица на месец април с представители на неправителствени организации, за да идентифицира нуждите от техническа подкрепа, свързана със създаването и управлението на услуга за непридружени деца. В допълнение, УНИЦЕФ предложи организирането на съвместен семинар, на който да бъде представен международния опит в сферата на услугите за непридружени деца бежанци и мигранти, който да бъде организиран също през месец април. Господин Льо Рут заяви, че ВКБ ООН подготвя Анализ на празнотите в законодателството относно децата-мигранти, който ще бъде предоставен на Държавната агенция. Анализът се подготвя с цел да подкрепи бългасрката държава в закрилата на децата-чужденци.

Г-жа Мария Хесус Конде и г-н Матайс ле Рут изказаха своята категорична подкрепа спрямо българските институции, които са изправени пред предизвикателството да осигурят адекватни грижи и защита на най-добрия интерес на децата-чужденци на територията на Република България.

Срещата приключи с решението на трите организации за провеждане на съвместен семинар, на който да бъде представена работата на неправителствените организации, ангажирани със закрилата на децата-чужденци, както и възможностите за всички останали организации и общини да работят в тази посока.

 

Към настоящия момент, ВКБ ООН организира информационна кампания (видеоклип) на 7 езика за децата-бежанци, в която ще бъде включена информация за Националната телефонна линия за деца 116111, която функционира към председателя на ДАЗД.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ОТ 18.00Ч. НА 17.03.2017Г. ДО 08.00Ч. НА 20.03.2017Г., ЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ ПРИ СВЪРЗВАНЕ С НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111.

ПРИ СПЕШНИ И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, МОЛЯ ЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112.

МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

Председателят на ДАЗД се срещна с ректора на Медицински университет София

В началото на седмицата се състоя среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, и на заместник-председателя, д-р Валентин Димитров, с проф.д-р Виктор Златков, ректор на Медицински университет София.

В дискусията бяха обсъдени конкретни възможности за съвместна работа и сътрудничество между Университета и Агенцията с цел оптимизиране на подготовката на бъдещите практикуващи лекари. От страна на ДАЗД бяха отправени предложения за интегриране на кратки насоки, методики и добри практики в следдипломната квалификация на обучаващите се, които да ги запознаят с основните аспекти, свързани със социалните услуги. Обсъдени бяха варианти за обучения в рамките на Медицински университет по въпроси, касаещи правата и закрилата, полагащи се на всяко дете. Адекватното реагиране при среща с деца в риски и добрата осведоменост относно нормативните уредби са сред основните проблеми, на които беше обърнато внимание в разговора.

Срещата с проф.д-р В. Златков е продължение на последователните мерки по изпълнение на третия приоритет, който Държавната агенция за закрила на детето поставя за 2017-та: въвличане на академичните общности и подобряване на комуникацията с техните представители.

Приключи проверката на ДАЗД в религиозните училища

През септември миналата година председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева обяви в студиото на “Хоризонт до обед“, че започва проверка в духовните училища у нас с уговорката, че това се прави за първи път. През годините у нас имаше доста съмнения, че религиозните училища са проводник на чужди теми и не дотам чисти интереси, както и че финансирането им не е съвсем прозрачно. Към тези въпроси обществото ни винаги е имало чувствителност.

Проверката на ДАЗД в религиозните училища вече приключи.

В интервю за предаването “Хоризонт до обед” Офелия Кънева, председател на ДАЗД обясни как е протекла проверката и какви са резултатите от нея:

Пет училища бяхме включили в обхвата на нашата проверка. И в петте училища проведохме много дълбоки проверки. Бяхме допуснати до всички детайли, които бяха в обхвата на нашата методика. Лично аз мога да споделя едно задоволство от резултатите, от сътрудничеството, от установените факти. Нарушенията, които установихме, със сигурност не са тревожни и са в рамките на нормалните професионални взаимоотношения.

Цялото интервю с Офелия Кънева можете да чуете от звуковия файл.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено заседание на 02.03.2017 г.

Съобщение за реорганизация на сайта на Държавната агенция за закрила на детето

Поради настояща реорганизация на сайта на Държавната агенция за закрила на детето е възможно възникване на технически проблеми в процеса на използването му. При затруднения или въпроси, молим потребителите да се обърнат към отдел „Връзки с обществеността“ на посочените координати.

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип „Надежда“ – гр. Дупница