Month: May 2017

Председателят на Съвета на децата бе гост на откриването на изложбата „Великани на хърватското изкуство от ХХ и ХХІ век“

Председателят на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето г-ца Йоана Захариева бе гост на откриването на изложбата „Великани на хърватското изкуство от ХХ и ХХІ век“ в Националната галерия. Тя прие личната покана на н.пр. Лйерка Алайбег – посланик на Република Хърватия, отправена по време на срещата й с председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, представител на детския консултативен орган да бъде част от церемонията.

С експозицията се отбелязват 25 години от установяването на двустранни дипломатически отношения и 25 години от международното признаване на Република Хърватия. Затова специален гост на откриването бе заместник министър-председателят и министър на външните работи и европейските въпроси на Република Хърватия Давор Иво Щир.

В залите на Националната галерия са представени 55 творби на най-известните хърватски художници и скулптури от ХХ и ХХІ век – Отон Ивекович, Влахо Буковац, Фердо Ковачевич, Любо Бабич, Емануел Видович, Едо Муратич и др., съхранявани в Градския музей на гр. Вараждин.

Изложбата ще продължи да запознава българската публика с хърватското изкуство до 27 август 2017 г.

Председателят на ДАЗД беше гост на прием, организиран по повод Националния празник на Република Азербайджан и 25-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, беше гост на прием, организиран по повод Националния празник на Република Азербайджан и 25-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България.

На приема заместник енергийният министър Жечо Станков изтъкна, че страната ни разчита на Азербайджан за диверсификация на газовите доставки, която ще гарантира енергийната сигурност в района. По думите на посланика на Азербайджан, Н. Пр. Д-р Гурбанова, освен сътрудничеството в енергетиката, транспорта и туризма, особено ценно е и културното познанство между двата народа, които имат много общо.

„Нашите народи са много сърдечни, ценят семейството, добронамерени са и винаги са готови да помогнат. Затова много се радвам, че имаме възможността да следваме толкова амбициозни проекти заедно.“ – сподели тя, при приветствието си към присъстващите.

Председателят на ДАЗД се срещна с председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, се срещна с господин Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС.

Госпожа Кънева запозна своя събеседник с приоритетите, които ДАЗД поставя за настоящата 2017-та година, а именно: утвърждаване на модела за детско участие в обществения и политически живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца и въвличане на професионалните среди. Господин Атанасов изказа желанието си за бъдещо сътрудничество в работата за българските деца, заявявайки готовността си за участие в бъдещите редовни заседания на Националния съвет за закрила на детето. Двамата се съгласиха, че децата са национален приоритет, който заслужава адекватна и навременна подкрепа.

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева изпрати българските деца за участие в Световните „Игри на победителите” в Москва

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето изпрати на Летище София 15 български деца, които ще участват на Световните „Игри на победителите” – международно състезание за деца, борещи се или преодолели онкологични заболявания. Надпреварата е от 1 до 5 юни в Москва.

Символични подаръци бяха дадени на всички деца от Офелия Кънева, с пожелание „празните страници на тефтерите да бъдат изпълнени с незабравими емоции и преживявания“ и им пожела да са здрав и да спечелят всички медали.

На летището присъства и заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева.

Състезателите получиха и специално изработени екипи от Столична община, инициатива „София – Европейска столица на спорта 2018“  и Българския олимпийски комитет.

Миналата година децата се върнаха с 18 медала и второ място в общото класиране.

Световните „Игри на победителите“ в Москва се явяват своеобразни „Олимпийски игри“ за децата с подобни заболявания от цял свят. България изпраща участници на световния форум за пети път. 10 момчета и 5 момичета от цялата страна ще ни представляват в конкуренция със 17 страни.

Офелия Кънева: „Децата бежанци заслужават да работим заедно, за да им осигурим подходящата грижа и внимание”

„Децата бежанци заслужават да работим заедно, за да им осигурим подходящата грижа и внимание. По този начин ще им дадем възможност да израснат като пълноценни личности. И като човек, и като майка смятам, че всеки може да попадне в подобна кризисна ситуаци и да има нужда от подадена ръка“, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето  г-жа Офелия Кънева се обърна към участниците в кръглата маса „Възможности за по-добра закрила за децата бежанци в България”. Форумът се организира от ДАЗД и Българският червен кръст, с подкрепата на международната неправителствена организация „Тер дез ом”. Той бе открит от акад. Христо Григоров – председател на БЧК.

Темата провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни по отношение на предизвикателствата и възможните начини за подобряване на закрилата и условията на живот за децата бежанци и в частност непридружените непълнолетни лица, пребиваващи в България.

Според данните, 42 % от влизащите в страната ни деца са без възрастен придружител, а всяко пето от тях е под 14 г. Проблем е установяването на възрастта на част от тези деца, както и назначаването на настойници и попечители. За разрешаването на тези трудности работна група, ръководена от ДАЗД, разработва алгоритъм за действие и координиране на усилията на ангажираните институции и международни и неправителствени организации.

Ръководителят на мисията на Международната организация по миграция Радослав Стаменков изрази готовността на екипа си за изграждане на център за настаняване на непридружените деца в гр. София. Председателят на ДАЗД допълни, че са необходими поне две услуги от подобен тип в страната, в които тези момчета и момичета в уязвимо положение да получават внимание и грижи. За да се запознаят отблизо с нуждите на децата-бежанци и да видят как се осъществява закрилата им, г-жа Кънева покани участниците в кръглата маса да посетят заедно някой от регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците.

От Националното сдружение на общините в Република България бе подчертано, че местните власти са в готовност за осигуряване на грижа на децата, като бъдат използвани възможностите на изградените резидентни услуги. Необходимо е обаче да има подготовка както на децата-бежанци, така и на живеещите в центровете от семеен тип момчета и момичета, на служителите в тях и на местната общност. По този начин ще се постигне по-добра социализация и адаптация .

Спазването на Конвенцията на ООН за правата на детето и осигуряването на най-добрата грижа бе акцент в изказванията на г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, и на г-н Матаис Льо Рут – представител на ВКБООН.

За да споделят своя опит по отношение на подпомагането на непридружените и разделени малолетни и непълнолетни деца чужденци в срещата се включиха представители на дипломатическите мисии на Холандия, Великобритания, Германия, Франция, Словакия, Словения, Полша, Люксембург, Ирландия, Чехия и Гърция.

Добри практики и проблемни аспекти от работата в подкрепа на деца и младежи, принудени да напуснат родните си места, споделиха представителите на БЧК, международната неправителствена организация „Тер дез ом” и „Каритас-България“.

В срещата взеха участие и представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, ВКБООН, Омбудсмана на Република България, Агенция за социално подпомагане и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Офелия Кънева, д-р Валентин Димитров, Камелия Николова и Илиана Христова представиха приоритетите на ДАЗД за 2017 година на регионална среща в Благоевград

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, заместник председателят на ДАЗД д-р Валентин Димитров, Камелия Николова, директор на главна дирекция „Контрол правата на децата“ и Илиана Христова, директор на дирекция „Политики и програми за детето“ участваха във втората за годината регионална среща с местната общност в Благоевград. Срещата се проведе в община Благоевград, а на нея присъстваха Христина Шопова, заместник кмет по култура и хуманитарни дейности в община Благоевград, Ася Велкова, главен секретар на областна администрация Благоевград, заместник кметове на общини от региона, директори на училища, представители на Отдел „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане, директори на читалища и спортни клубове.

Целта на срещата беше запознаване на всички местни структури – държавни, общински, неправителствени и бизнес организации от област Благоевград, работещи с деца, с трите приоритета на Държавната агенция за тази година.

Офелия Кънева представи на присъстващите първия приоритет на ДАЗД, а именно детското участие в правенето на политика за деца. „Не мога да си представя да правя политика за деца, без участието на самите деца в нея. За това активно ни помагат децата от Съвета на децата към ДАЗД, които разглеждат всички нормативни актове от закон до указание и след това дават своите препоръки и идея по тях, които ние след това изпращаме до съответните министерства“.

Втория приоритет разгръщане на политиката за деца към всички деца и въвличане на професионалните общности бе представен от Камелия Николова, директор на Главна дирекция “Контрол по правата на детето, а третият приоритет от Илиана Христова, директор на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

Председателят на ДАЗД сподели с присъстващите, че през последните години агенция основно е съсредоточила работата си предимно за децата в риск, а от всички останали деца е абдикирала. “Целта ни е да направим така, че нито едно дете в България да не се чувства неподкрепено в развитието на своя талант или в своите нужди. През тази година ще положим усилия, така че децата в България да могат да се ползват от възможностите, с които разполага държавата”, каза още Офелия Кънева.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Офелия Кънева, д-р Валентин Димитров, Камелия Николова и Илиана Христова представиха приоритетите на ДАЗД за 2017 година на регионална среща в Благоевград

Деинституционализацията на грижата за деца с увреждания – тема на конференцията „Малките стъпки към голямата промяна“

Конференция „Малките стъпки към голямата промяна” ще се проведе утре – 27 майсряда, в зала 1 на хотел „Родина“ от 10.30 до 17.30 часа.

На конференцията ще бъде представен процесът на деинституционализация през съдбите на децата с увреждания, през погледа на хората, които са работили и които сега работят с тях. В залата ще бъдат родители, които с подкрепата на проект “Детство за всички”, откриха отново децата си и поеха огромната отговорност да им върнат любовта и топлината на семейството. Тук ще бъдат и част от децата, чиято съдба променихме – малката Теодора, Андон, Ася и Емил, Стефан, Роси, Марти и Сийка и хората, които се грижат за тях.

Заедно с широк кръг от експерти и организации, които партнираха на екипа на проект „Детство за всички“, ще поговорим за измеренията на промяната в професионалните практики, нагласите и личните истории на децата и близките до тях хора. Своя поглед за процеса на деинституционализация на децата ще споделят заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, заместник министри, д-р Ваньо Шарков – зам.-министър на здравеопазването, г-н Иван Аспарухов – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, кметове.

Проект „Детство за всички” се реализира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос № 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 1: „Планиране на мерки за деинституционализация“.

Този проект промени живота на близо 1800 деца и младежи с увреждания. 1172 от тях напуснаха социалните институции и вече получават грижи съобразно нуждите и потребностите си в 121 центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини. Благодарение на усилията на екипа на проект „Детство за всички” 61 деца и младежи откриха отново своите семейства и се върнаха вкъщи, други възстановиха връзките с родителите си, прекъснати с десетилетия. 279 деца бяха осиновени в страната и чужбина, а 56 – настанени в приемни семейства.

Основата на промяната бе поставена през 2010 г. с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” – документ, който се основава на най-добрия интерес на детето, подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал.

Първите мерки в изпълнение на Стратегията бяха реализирани чрез проект „Детство за всички“, чиято основна цел е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Планирани бяха действия, целящи подготовка на процеса на деинституционализация за децата с увреждания, настанени в институции, чрез индивидуален подход към нуждите на всяко дете; идентифициране на подходящите социални услуги в общността и съответните целеви територии, в които те да бъдат разкрити; създаване на условия за активно включване на заинтересованите страни, привличане на местните общности и повишаване на гражданското участие в процесите на подкрепа и социално включване на децата от специализираните институции.

През юни 2010 г., когато стартира проект „Детство за всички”, в 23 дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), 1 дом за деца с физически увреждания (ДДФУ) и 31 дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) бяха настанени близо 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания.

На всяко от тях бе извършена задълбочена оценка на потребностите, изследвано бе наличието на връзка с родители и близки, желанието и нагласите на семействата за поддържане на връзка с детето им. Въз основа на тази оценка беше изработен индивидуален план за грижи, насочен към стимулиране на развитието на всяко дете или младеж, чиято крайна цел е достигане на максимума на неговия капацитет и включване в живота на общността, съобразно с индивидуалните му възможности.

Изследването на потребностите и изработените индивидуални планове за грижа поставиха фундамента на бъдещите действия, които бяха пряко ориентирани към децата. Въз основа на нуждата на всяко дете от резидентна услуга /къде ще живее/ и от съпътстваща услуга /свързана с обучение, с терапия, близост до близки и важни за детето хора/ бе планирано изграждането на 149 Центъра за настаняване от семеен тип, 36 Защитени жилища, 37 дневни центъра за деца с увреждания и 34 центъра за социална рехабилитация и интеграция.

В рамките на проекта бяха организирани обучения за персонала в специализираните институции, както и за екипите, ангажирани в новите услуги. Организирани бяха обучения за въвеждане на метода за интензивно общуване и наблюдавано хранене.

Специално внимание бе отделено на процеса на подготовката на децата за извеждане от институциите. За пълноценното им включване в живота на общността след напускането на социалния дом допринася и работата със семействата, близките и роднините.

Към днешна дата в 9 от 24-те дома за деца с увреждания няма нито едно дете или младеж, 7 от тях – ДДУИ Искра (Карнобат), ДДУИ Кошарица, ДДУИ Търговище, ДДУИ Кермен, ДДУИ Просторно, ДДУИ Търнава и ДДФУ Луковит, са закрити. До края на 2015 г. ще бъдат закрити всички.

Основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности чрез:

  • нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи;
  • повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето, доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективното функциониране на системата;
  • закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години считано от приемането на документа;
  • недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.

“Всеки ден е ден на детето” – седмица, посветена на детето

Първи юни.
Усмивки. Глъчка. Светлина.
Разперени ръце, дълбоки трапчинки и окрилени мечти.

Незабравими песни, тебеширени сънища, сега събудени на асфалта, и празник, за който никога не си „твърде пораснал“.

Не може ли всеки ден да бъде ден на детето?

Години наред е задаван същия въпрос, затова ние, от Държавната агенция за закрила на детето, решихме да работим за намирането на отговора му. Вложихме енергия и въображение и след първото заседание на Съвета на децата за 2017-та година, резултатът не закъсня. Вдъхновени от наближаващия 1-ви юни, стартирахме инициативата „Седмица на детето“ под наслов „Всеки ден е ден на детето“, която да се проведе в периода 29 май – 4 юни. За да бъдем убедени, че в България няма да остане нито едно неподкрепено, непразнуващо дете, започнахме изготвянето на първия досега Национален календар на седмицата на детето, в който да бъдат обединени всички събития за деца, които ще се проведат в периода 29.05-04.06.17г.

На поканата ни откликнаха десетки общини, организации и институции, предоставяйки точни координати на всички планирани от тях инициативи по случай 1-ви юни. Повярвахме, че към големите промени се върви с малки стъпки и обединихме стремежа си към един по-добър свят за нашите деца.
Постижението ни е факт.

4 метра дължина, 50 сантиметра ширина 600 броя старание.
10 органа по закрила, 26 неправителствени организации и близо 260 общини.
2700 събития за деца на над 70 000кв.км. земя на децата.

Земя, по която те да вървят безстрашни, безгрижни и уверени. Страна, която предлага защита, справедливост и равноправен шанс за сбъдване на мечтите. Държава, която може да обещае невинно детство и да го сбъдне за всеки един малчуган.

Вчера. Днес. Утре.
Твоите, моите, нашите усилия.
Всеки ден може да бъде ден на детето.

ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО