Month: September 2017

Офелия Кънева откри в Стара Загора третото заседание на Съвета на децата

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева откри третото изнесено заседание на Съвета на децата, което се провежда в Стара Загора от 29.09. до 02.10.2017 г.

,,Участието на децата във взимането на решения по въпросите, които ги засягат, е приоритет на правителството. Казуси, които касаят деца, не бива да се обсъждат без участието на деца“, подчерта в приветственото си слово г-жа Кънева. Тя насърчи участниците в Съвета да отстояват мнението си и гарантира, че ще направи всичко възможно мнението им да не бъде повлияно от възрастните.

България е сред водещите страни, които налагат модела на детското участие. Ако има нещо, в което сме лидери в световен мащаб, това са именно практиките за ангажираността на децата при формирането на политиките за тях. Най-добрите решения можем да вземем само заедно с децата, а не като им ги наложим, обясни г-жа Кънева.

17 са новите членове на Съвета за децата, които в Стара Загора за пръв се запознават с колегите си. Те са избрани на мястото на членовете, които вече са навършили 18 години. Мандатът на новоизбраните членове е двугодишен.

Разбирам отговорността, която всеки от членовете на Съвета поема – не само за себе си, но и за всички деца от областта, която представлява. Ще бъда съпричастна с вас, подчерта председателят на ДАЗД.

Офелия Кънева се обяви в подкрепа на медиацията

Oфелия Кънева, преседател на Държавна агениця за закрила на детето участва в националната конференция “Mедиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото”, която се проведе на 27 септември в Съдебната палата. В конференцията участваха и председатели на окръжни съдилища, представители на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Народното събрание.   Госпожа Кънева призова аудиторията да се концентрира върху конкретни ангажименти в подкрепа на медиацията, които да са построени в реални срокове и да са публично обявени, за да могат да бъдат проследявани и подкрепяни. Тя настоя да се направи последваща оценка на закона за медиацията. Ангажира се с провеждането на мониторинг и реализирането на тематична проверка за обследването на включването на медиацията при разрешаване на родителски спорове, от които децата биват поставени в риск. Офелия Кънева представи безпрецедентното споразумение между Съвета на децата и Висшия адвокатски съвет и се ангажира в активното популяризиране на медиацията, като покани медиаторите да се включат в отбелязването на дните на правата на детето през ноември.

Екатерина Михайлова, модератор на събитието, каза че, медиацията е стартирала като нещо екзотично и странно, но вече е практика в България, която все повече се утвърждава на територията на цялата страна.

Съдия Димитрова от Окръжен съд Бургас  настоя медиацията да бъде все по-активно прилагана преди съдебната зала. Съдия Димитрова представи активни дейности, свързани с популяризирането на медиацията сред младите хора.

Симона Такова изтъкна, че липсва цялостна държавна подкрепа към медиацията. Тя апелира към провеждане на публични дни на медиацията през ноември и разгръщането на възможности за подготовка на медиатори във висшите учебни заведения.

Георги Бакалов, който е медиатор, подчерта, че медиацията все още е доброволческа дейност, от която обаче се изискват професионални резултати.

Офелия Кънева и Алексис Гусдил се ангажираха да подготвят деца, които да работят с деца за превенция на наркоманията

Г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, се срещна с г-н Алексис Гусдил, директор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Госпожа Кънева приветства г-н Гусдил и му благодари за срещата. Тя запозна представителите на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании с дейността на Държавната агенция, като подчерта, че дейността ѝ се различава от тази всички на останали органи за закрила, тъй като има координиращи функции. ДАЗД също така е контактна точка по отношение на случаите на деца в риск от български произход на територията на чужда държава.

Госпожа Кънева представи един от основните приоритети на ДАЗД за 2017 г., а именно въвличането на децата във взимането на решения, които ги касаят. Българското правителство бележи успех в тази посока, тъй като всяко едно решение, отнасящо се до децата, се взема след санкцията на Съвета на децата, което беше приветствано и в международен план.

Тя подчерта, че анализите и данните на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании биха били изключително полезни, тъй като експертният състав на ДАЗД ежедневно дават методически указания на специалистите, работещи на терен с децата, а конкретно на тема „наркотични вещества“. Тези материали ще подобрят експертизата на Държавната агенция. В тази връзка, председателят на Държавната агенция отправи предложение към г-н Гусдил за иницииране на специализирани курсове за деца, които да подготвят своите връстници с цел превенция. Секретариатът на Съвета на децата може да подкрепи експертно този процес, като адаптира необходимите текстове за нуждите на младите хора. Г-жа Кънева отбеляза, че структурите на Националния център по наркомании биха допринесли за осъществяването на този процес.

Г-н Алексис Гусдил благодари на г-жа Кънева за отправената покана и предложения и посочи, че могат да бъдат изготвени съвместни анализи между ДАЗД и Центъра, тъй като един от основните приоритети на Центъра е обменът на добри практики. Г-н Гусдил даде конкретни предложения :

 • да се подготви експертна програма за превенция;
 • да се осъществи сътрудничество за разпространение на добри практики;
 • представител на ДАЗД, както и д-р Пламен Попов да присъстват на най – голямата конфереция по наркомании, която ще се състой през октомври

Той отправи покана за посещение на централата на Европейския център за мониторинг наркотици и наркомании, която да бъде направена съвместно с дете от Съвета на децата.

Г-н Гусдил поясни, че очаква до края на месец ноември 2017г. да бъдат планирани всички мерки и дейности, които ще се разработват съвместно. Също така заяви, че Центърът може да предостави подкрепа с високо качество ефективност, тъй като се провеждат проучвания за ефективност на практиките.

Двамата се разбраха за разработването на съвместен проект, който да бъде представен пред другите държави-членки по време на Българското председателство на Европейския съюз.

Г-жа Кънева приветства всички предложения на г-н Гусдил и заяви, че ще ангажира вниманието на Националния съвет за закрила на детето, тъй като това е основният механизъм на високо ниво за координация на държавната политика за закрила на детето в България. Председателят на ДАЗД  подчерта, че Държавната агенция разполага и може да предостави различни данни с аналитична цел, както и да събира специфични данни, необходими за конкретно проучване. В срок от 6 до 8 месеца могат да бъдат събрани и обобщени информационните карти, които да послужат за изготвянето на качествен анализ.

Г-жа Кънева сподели, че ДАЗД е в непрекъснат контакт с ВУЗ-овете, затова специалистите от висшите училища могат да бъдат привлечени като партньори.

Офелия Кънева благодари на г-н Гусдил за ползотворната среща и отправи предложение за видео поздравление от негова страна към членовете на Националния съвет за закрила на детето в някое от следващите му заседания.

Стара Загора ще бъде домакин на заседанието на Съвета на децата

От 29.09 до 02.10.2017г. в гр. Стара Загора ще се проведе третото изнесено заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.
Събитието включва запознаване на децата  с дейността на Съвета на децата, представяне на реализираните инициативи от децата до момента, както и представяне на новите членове.
В заключителния ден на заседанието тържествено ще се връчат грамоти на децата, чиито мандат е изтекъл.

Отношението към детската агресия е независимо от етноси и социални групи

ам-председателят на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Валентин Димитров коментира детската агресия и причините, които я провокират в студиото на “Хоризонт до обед” по БНР, днес.
Димитров беше категоричен в това, че при проява на агресия децата не бива да се делят на етноси и социални групи. Той уточни, че ДАЗД не е правораздавателен орган, и че съдът е институцията, която се произнася в такива случаи, но подчерта, че не бива децата да бъдат отблъсквани от училището.
Случаите на проява на агресия са резултат от цялостното възпитание и моделите, които децата възприемат за правилни в обкръжаващата ги среда , сподели д-р Димитров. Той не пропусна да подчертае, че днес правата на учителите са отнети, и те нямат инструмент, с който да извоюват респекта на учениците към себе си.

Зам-председателят на ДАЗД говори и за родителските комфликти,  отразяващите се като последствия върху децата. В студиото на БНР той коментира статистиката изнесена от ДАЗД, но сподели, че това са случаите, които са достигнали като сигнал до агенцията, но остават и много недостигнали до Държавната агенция случай.

Какви са предприетите мерки за справяне с проявата на агресия и връщането на учителското достойнство, можете да чуете в приложения към текста линк.

http://bnr.bg/post/100875633/d-r-v-dimitrov-uchenicite-se-chuvstvat-beznakazani-zashtoto-ne-sashtestvuvat-saotvetnite-instrumenti

Избрани са новите членове на Съвета на децата

17 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). За първи път бяха избрани заместници на членовете, които ще участват в заседанията и инициативите на Съвета при невъзможност на титулярите.

Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, разгледа автобиографиите и мотивационните писма на 87 деца и след гласуване номинира кандидати за всяка област.

Въз основа на Протокола от работата на Комисията, според разписаната Процедура, одобрена от Председателя на ДАЗД, бяха изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие в Съвета на децата. След проведената процедура по допитване и покана за участие, бе оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата. Област Ловеч остава без представител, поради отказ и на тримата номинираните от Комисията кандидати да участват в Съвета на децата.

Област Благоевград

 1. Титуляр – Диян Костадинов Калайджиев

Област Варна

 1. Титуляр – Адриян Валентинов Дянков
 2. Резервен член – Росица Николаева Николова

Област Велико Търново

 1. Титуляр – Николет Морис Александрова
 2. Резервен член – Гергана Стефанова Терзиева

Област Видин

 1. Титуляр – Гергана Василева Джунова
 2. Резервен член – Светозар Шандор Братанов
 3. Уязвими групи – Мариета Пламенова Миланова

Област Габрово

 1. Титуляр – Аврора Вячеслав Славова
 2. Резервен член – Рая Веселинова Топузакова
 3. Уязвими групи – Мартина Галинова Йорданова

Област Добрич

 1. Титуляр – Инна Светлинова Куцарова
 2. Резервен член – Христина Николаева Христова

Област Кърджали

 1. Титуляр – Теодора Тодорова Милушева
 2. Резервен член – Мартин Детелинов Каралчев
 3. Уязвими групи – Ралица Васкова Минкова

Област Кюстендил

 1. Титуляр – Калина Бориславова Чучукова
 2. Резервен член – Росица Светославова Стоилкова

Област Русе

 1. Титуляр – Анита Цветелинова Желева
 2. Резервен член – Милена Миленова Петкова

Област Силистра

 1. Титуляр – Петър Радославов Хвърчилов
 2. Резервен член – Ванеса Валентинова Лалева

Област Сливен

 1. Титуляр – Даниела Петева Стоева
 2. Резервен член – Макрина Иванова Маркова

Област София

 1. Титуляр – Виктория Николаева Витанова
 2. Резервен член – Габриела Йорданова Иванова

Област Търговище

 1. Титуляр – Станислав Георгиев Калчев
 2. Резервен член – Светлозара Йорданова Йорданова

Област Хасково

 1. Титуляр – Галина Христова Вълчева
 2. Резервен член – Димитър Тошков Джангозов

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.

Офелия Кънева отправи покана към г-н О‘Флаерти да участва лично в научно-практическата конференция “Децата и медиите”

Днес, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева се срещна с Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права Майкъл О`Флаeрти. По време на срещата г-жа Кънева подчерта напредъка на България в областта на правата на децата и отправи покана към г-н О`Флаeрти за участие в научно-практическата конференция “Децата и медиите”, която ще се проведе на 8 и 9 ноември 2017 г. в рамките на 17-тия семинар на ASEF (фондация “Азия – Европа”) “Правата на децата” – част от Официалния календар на Българското председателство на ЕС.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Държавната агенция и Агенцията на ЕС за основните права, както по време на председателството на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г., така и след това. По време на срещата се дискутираха основните теми, които са приоритет на България по време на председателството, както и възможностите за реализиране на тематични анализи от страна на Агенцията на ЕС по основните права в областта на детското участие.

Екипът на Агенцията на ЕС за основните права се ангажира да осигури набор от наръчници по правата на децата на български език, които Държавна агенция за закрила на детето да разпространи сред висшите учебни заведения и професионалните среди.

Офелия Кънева : “Бъдете пример за следващите поколения шампиони”

И тази година госпожа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето, бе официален гост на откриването на акедимичната година в Национална спортна академия. Госпожа Кънева пожела на студентите да бъдат пример за следващите поколения шампиони. Председателят на ДАЗД  и ръководството на НСА договориха Меморандум за подкрепа и развитие на доброволческата дейност на деца и младежи.

Офелия Кънева : „Първокласници бъдете откриватели“

С трогателни думи започна обръщението си към учениците на Второ СУ „ Емилиан Станев“  председателят на Държавна агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

„На всички ученици пожелавам, да бъдат лидери на съдбата си. Не знам дали ще успеем да направим бъдещето ви по – добро, но със сигурност  ще направите нашето такова. На учителите пожелавам много обич и търпение, за да подкрепят младите откриватели и лидери по пътя им към по – доброто бъдеще. На директора на училището,  търпението и куража да балансира целият откривателски и лидерски дух на възпитаниците си. На родителите пожелавам силата и умение да насърчават безусловно  децата си, да предават духа на днешния ден и в ежедневието им.”, с тези думи се обърна Офелия Кънева към децата, учителите, директора и родителите събрали се за откриването на учебната година в двора на училището.

slider
images not found

Доктор Валентин Димитров, заместник – председател на ДАЗД участва в откриването на учебната година в Специално училище за ученици с увреден слух “Проф.д-р Дечо Денев”

На официално тържество днес бе открита учебната година в Специално училище за ученици с увреден слух “Проф.д-р Дечо Денев”.  „ В нашето общество има три стълба – семейството, училището и самото общество. Това са отговорните стълбовевие деца да израстнете здрави, интелигентни и можещи млади хора. И да не забравяте, че освен права, вие имате и задължения. На първолаците да кажа, че няма нищо по интересно от това да намериш нови приятели и хора, които да те научат на това, което не си знаел до момента.“ С тези думи се обърна към учениците , родителите и учителите доктор Валентин Димитров, заместник – председател на Държавната агенция за закрила на детето при откриването на учебната година.

Учителите бяха подготвили празнична програма за учениците. Беше разиграна кратка пиеса, а учителители направиха две песни с жестомимичен превод.

Откриването на учебната година завърши с вдигане на националното знаме, съпроведоно с  химна с жестомимичен превод.

Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф. Д –р Дечо Дечев“ е най – старото на Балканския полуостров. Тази години то отбелязва своя юбилей по случай 110 години държавно образование на деца с увреден слух.

slider
images not found