Month: November 2017

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева представи детското участие в Кръгла маса на Съвета на Европа

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева взе участие в Кръгла маса, организирана от Съвета на Европа на тема „Достъпна информация за децата-мигранти в гр. Страсбург.

В форума провел се на 29-ти и 30-ти ноември в Страсбург взеха участие централни и местни власти, органи за закрила на детето, експерти в областта на миграцията и убежището, детски омбудсмани, както и деца, които са участвали в детски, представители на гражданския сектор, ангажирани със закрилата на децата-мигранти, както и деца, които са участвали в детски консултации.
Целта на Кръглата маса е обмяна на добрите практики между държавите-членки.
Председателят на ДАЗД, г-жа Офелия Кънева, представи опита на България в информирането на децата-мигранти и участието им в процедурите и вземането на решения, които ги касаят, като подчерта, че България е твърдо решена да насърчава правата на децата и да гарантира участието на децата във всички процеси, които засягат техния живот.

24172632_10155898425544084_726404488_n
24204807_10155898425799084_858121588_n
24251848_10155898425249084_760427945_n

Помнете, че ние не сме вашето бъдеще, ние сме вашето настояще

„Какъв по-подходящ  ден от 20ти ноември, Световен дан на правата на детето, да покажем, че децата са посланици на любовта, разнообразието и мира.‘‘ С тези думи Галина Вълчева и Адриана Райкова, представители на Съвета на децата в България, се обърнаха към своите връстници и високопоставени гости на IV-ят  Международен детски форум на Азербайджан, провел се на 21-ви и 22-ри ноември в Баку.

Форумът беше открит със специално приветствие към децата от името на президента на Република Азербайджан Илхам Алиев, поднесено от заместник министър-председателя на Азербайджан Али Ахмедов. Обръщения направиха председателката на Държавния комитет за семейството, жените и децата г-жа Хиджран Хюсеинова , регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия г-жа Афшан Хан, заместник-председателя на Милли Меджлиса г-жа Бахар Мурадова, както и специалните гости на форума.

Събитието имаше за цел да събере на едно място даровити и будни деца, представляващи всички всички области на Азербайджан, включително Нагорни Карабах и 7-те окупирани области, като им даде възможност да участват в дискусии по различни теми, касаещи проблемите на децата и държавната политика към децата-защита на правата на децата, осигуряване на обучение, здравеопазване и социални грижи, защита на околната среда, и пр.
От страна на българското посолство в Баку на форума присъстваха г-н Янко Янакиев, първи секретар, временно управляващ ДП-Баку и г-жа Анна Обретенова, аташе.
За първи път във форума провел се в Баку на тема „Правата на децата‘‘  взеха участие и деца от различна националност.

Галина и Адриана, поздравиха и благодариха на своите азербайджански приятели за поканата облечени в традиционни български носии подчертавайки, че това е техният начин да благодарят за късчето култура, до което техните гостоприемни домакини им позволиха да се докоснат.
Българските деца участваха активно в диксусиите , давайки пример с прилагането на добрите практики и активно детско участие във вземането на решения, касаещи проблемите и бъдещето на децата.

„Помнете, че ние не сме вашето бъдеще, ние сме вашето настояще!‘‘- отправи като послание към високопоставените гости на форума Адриана Райкова.
Българските момичета бяха аплодирани от над 500 човека.

Зам. председателят на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Валентин Димитров, който беше специален гост на форума и съпровождащ Галина Вълчева от гр .Хасково и Адриана Райкова от гр. Стара Загора, не скри вълнението и гордостта си на сцената. Той презентира дейността на Държавната агенция, нейните приоритети в посока защита на децата, като подчерта, че приема работата си като мисия, и че децата не се делят на етноси, социални прослойки, религиозни различия. Всяко дете има еднакви права в този свят. Децата са наша отговорност  и ние трябва да се грижим за тях, независимо от  различията, с които се сблъскваме  на  територията на възрастните.

DSC_7558
DSC_7509
DSC_7504
DSC_7420
DSC_7661
DSC_7652
DSC_7633

“Заедно направихме нов прочит на българската действителност и показахме, че само с интегрираните усилия на всички нас, като специалисти и като общество, ще успеем да създадем и да приложим мерки и програми за справяне с проблема с насилието над деца”, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева закри Националната научна конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“.

Участниците в двудневния форум, организиран от ДАЗД, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив, се обединиха около необходимостта от създаване на професионална мрежа, коята да подкрепя децата, родителите и специалистите при случаи на агресия и тормоз. По този начин ще бъде изградена общност, която да обменя добри практики и да споделя ефективни решения още в началото на проблема. Всички усилия трябва да бъдат поставени в позитивен контекст.

Променята на нагласите и подходите, съпроводена с обучение за разпознаване на симптомите, ще спомогне за редуциране на случаите на насилие над деца, бяха категорични участниците в работните панели. Цитирани бяха данни, според които превенцията е 10 пъти по-евтина, отколкото разходите за грижа за жертвите на агресия и тормоз.

Друг акцент бе поставен върху поведението на възрастните и примера, който дават на младите хора. „Няма лоши деца, те просто копират това, което виждат“, бе изводът на делегатите – представители на държавни институции, местната власт, научните среди, неправителствени организации и бизнеса. Ето защо е необходимо да се работи както с детето, така и със семейството. Изключително важен е индивидуалният подход и обучението. Допълнително трябва да се подобри връзката между учениците и психолозите в училищата, за да бъде получена нужната подкрепа.

За нулева толерантност към всички случаи на насилие над деца призоваха членовете на Съвета на децата – националния детски консултативен орган, които участваха в конференцията. Според тях, голяма част от жертвите днес ще се превърнат в насилници, когато пораснат. Затова е необходимо да се развиват и поощряват талантите и заложбите на всяко дете. С постигане на равноправие между децата и възрастните, толерантност и разбиране обществото ще се справи с проявите на насилие. Младите хора заявиха своята увереност, че конференцията е поставила началото на изкореняването на този проблем в нашето ежедневие, защото е нужна промяна на мисленето и посланията, а чрез вслушването в гласа на децата се постига по-добра сензитивност и информираност за нуждите и възможностите им.

 

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on “Заедно направихме нов прочит на българската действителност и показахме, че само с интегрираните усилия на всички нас, като специалисти и като общество, ще успеем да създадем и да приложим мерки и програми за справяне с проблема с насилието над деца”, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева закри Националната научна конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе специален гост на децата от детска градина „Мирослава“ в гр. Пловдив

Тя се запозна с условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности, които се прилагат от екипа на градината. Чрез тях се осигурява подкрепа за личностно развитие на 132-те момчета и момичета, които я посещават.

Акцент в работата е приобщаването на малчуганите към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности чрез организиране на спортни състезания, експедиции, нетрадиционни празници и развлечения, и др. Уроците по милосърдие, съпричастие и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие и учители, родители,  социални партньори.

Г-жа Кънева бе впечатлена от осигурените отлични условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина. Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки. А от началото на 2017 г. при обучението, възпитанието и социализацията на децата в първа възрастова група се прилага метода на Мария Монтесори и се следва принципа ” Помогни ми да се справя сам”.

Директорът на Детска градина „Мирослава“ сподели с председателя на ДАЗД, че работата на екипа й е насочена към търсене на нови предизвикателства и възможности, които да осигурят промяна за по-добро качество в образователния процес. Целта на персонала е да продължат да развиват в децата най-добрите знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищната среда.

Обединяването на усилията на всички ангажирани страни и създаването на обща визия за справянето с един от най-сериозните проблеми на обществото е акцент на Националната научна конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“.

„Целта ни е да пресечем гледните точки на институциите, научните среди, професионалистите и младите хора, за да допринесем за решаването на проблема с насилието над деца по най-добрия начин“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева. Тя откри конференцията заедно с ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. Запрян Козлуджов, зам.-кмета на Община Пловдив г-н Стефан Стоянов и  председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание г-н Славчо Атанасов.

Г-жа Кънева подчерта, че за първи път в научен форум пълноценно са включени млади хора, които ще представят гледната точка на децата на България по основните теми, разглеждани по време на срещата. 8 от членовете на националния детски консултативен орган – Съветът на децата, са включени заедно с представителите на научните среди и професионалистите в работните панели. „За нас тази конференция е изключителна възможност да споделим мнението на нашите връстници и то да бъде взето предвид. По този начин ще се изгради едно по-добро бъдеще за всички млади хора“, заяви представителят на децата от Област Пазарджик Трифон Аврамов. Представени бяха и посланията към гостите от младите хора, взели участие в 17-ия семинар на Фондация „Азия – Европа“, провел се по-рано този месец.

924 са сигналите за насилие, по които работим от началото на годината, съобщи председателят на ДАЗД. 547 от тях са подадени на Националната телефонна линия за деца 116 111. „Чрез едно телефонно обаждане може да се окаже ефективна подкрепа. Апелирам към децата и професионалистите да използват възможностите на линията, за да направим видим проблема с насилието и да помогнем на всеки, който има нужда“, подчерта председателят на ДАЗД.

Г-н Славчо Атанасов допълни, че за намаляването на насилието и тормоза над деца са предприети редица стъпки и са обединени усилията на законодателната, изпълнителната власт и неправителствените организации. Проведени са две кръгли маси, а работна група от 60 човека изготвя промени в законодателството, свързано с децата, за да се гарантират правата им по най-добрия начин. Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта подчерта, че „само единни можем да направим нещо добро за нашите деца“.

За първи път при създаването на политики и мерки за закрила на децата се използва позитивен подход, който да бъде използван като инструмент за работа и обучение, заяви председателят на ДАЗД. Г-жа Кънева предложи изводите от работните панели също да бъдат интегрирани в програмите на Пловдивския университет, като това ще допринесе за бързата системна подкрепа на всички, работещи за и с деца. От страна на висшето училище бе потвърдено, че студентите ще пренесат усвоените знания и практики в своята учебна и професионална дейност.

По време на сесиите бяха обсъдени диагностиката и превенцията на насилието в предучилищна и начална училищна възраст, виртуалното насилие и кибертормоза и влиянието на агресията върху позитивното развитие.

Конференцията продължава и утре, 24 ноември, когато ще бъдат дискутирани темите, свързани с насилието в съвременното семейство, в мултикултурна среда и над различните деца.

DSC00262
DSC00293
DSC00337
DSC00303
DSC00327
DSC00331
/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Обединяването на усилията на всички ангажирани страни и създаването на обща визия за справянето с един от най-сериозните проблеми на обществото е акцент на Националната научна конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“.

В Световния ден на детето ДАЗД представя обновения специализиран сайт, посветен на Конвенцията на ООН за правата на детето

Днес отново всички деца по света имат празник. Причината е, че преди 28 години светът обедини своите усилия, за да може децата и техните интереси да бъдат защитени по най-добрия начин. Чрез приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето се постигна закрила на гражданските, политическите, културните, социалните и икономическите права на всички деца. Тя се базира на четири основни принципа: недискриминация, предприемане на действия във висшия интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, и зачитане на възгледите на детето, съобразно възрастта и зрелостта му.

Доказателство за изключителната важност на този документ е фактът, че това е единственият международен договор в областта на правата на човека, подписан от всички държави в света. България го ратифицира през 1991 г. Петдесет и четирите члена на Конвенцията и факултативните протоколи към нея през годините са утвърдили значението си и са намерили приложение в националните и международните цели, политики, програми и застъпнически кампании за правата на децата и  социалния напредък.

Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш, твърдят философите. Именно това се стремят да постигнат всички държави, подписали и ратифицирали Конвенцията. Пълното й значение надхвърля съществено нейните законодателни последици и действия в подкрепа на децата. Благодарение на нейните текстове, националните и местните власти са мотивирани да реализират бюджетни инициативи, насочени към грижи за децата, мерки за социална закрила, да вземат предвид мнението на децата по въпроси, които се отнасят до тях или ги засягат. По този начин документът на ООН вдъхновява младите хора да се превърнат в пълноправни и овластени партньори в обществото

За да разберат българските деца своите права и да се запознаят с разпоредбите на Конвенцията, Държавната агенция за закрила на детето разработи специален  сайт – www. crc.sacp.government.bg. Чрез него се стремим по лесен и достъпен начин всички момчета и момичета да научат своите права, да знаят кога са нарушени и къде могат да потърсят помощ и подкрепа.

Професионалистите, работещи за и с деца, също могат да открият полезна информация и добри практики, които да използват в ежедневната си дейност.

Покана за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от неправителствения сектор

Националният съвет за закрила на детето (НСЗД) е консултативен орган към председателя на ДАЗД и координационен механизъм по политиката за деца в страната. НСЗД се председателства от председателя на Държавната агенция за закрила на детето и е създаден въз основа на Закона за закрила на детето. В него членуват представители на всички органи за закрила на детето на високо оперативно ниво – заместник-министри, представители на всички релевантни организации – на ниво ръководители, пряко ангажирани с политиката за деца и квота на неправителствени организации, която е 1/3 от състава на Съвета. 25 са членовете на  НСЗД към настоящия момент.

Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД юридическите лица с нестопанска цел, бъдещи членове на Съвета, се избират чрез гласуване. Право да гласуват имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговорят на законовите изисквания, в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД за представителство в него. Мандатът на неправителствените организации за участие в работата на Националния съвет за закрила на детето е 2 години. На 29 декември 2017 г. изтича двегодишният мандат на неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето.  Във връзка с този факт, стартира процедура по избор на нови организации, които да бъдат членове на Съвета.

Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД юридическите лица с нестопанска цел, бъдещи членове на Съвета, се избират чрез гласуване. За подробности, свързани с начина на кандидатстване, представяне на кандидатурите и правилата за избор, можете да се информирате на следния линк:

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Офелия Кънева, председател на ДАЗД , взе участие на IV-та световна конференция за изкореняване на детския труд, организирана от Международната организация на труда

На Четвъртата световна конференция за изкореняване на детския труд, която се проведе в периода 14-16 ноември 2017 г. в Буенос Айрес, г-жа Офелия Кънева предложи  да стартира представянето на сертификата, за стоки изработени без детски труд, сред Съвета на децата, който е правителствен консултативен орган в България, и да информира  международната общност за станивището на бъдещите поколения.

Конференцията е продължение на усилията на страните, присъединили се към глобалното движение за премахване на детския труд.

В рамките на Целите за устойчиво развитие 2030 г. за държавите-членки на ООН един от основните приоритети е предприемането на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 година на детския труд във всичките му форми.

По време на конференцията носителят на нобеловата награда за мир Кайлаш Сатяртни  подчерта, че всеки от нас е способен да промени съдбата  на едно дете всеки ден.  Госпожа Кънева, покани г-н Сатяртни да посети България, а той остана очарован от идеята, защото не е бил в България.

По време на посещението си в Аржентина г-жа Кънева проведе работна среща с първия секретар на труда и социалната закрила в Аржентина г-н Мигел Анхел Понте. Той беше впечатлен от конкретните резултати, до които водят мерките предприемани в България. Г-жа Кънева отправи покана за посещение на г-н Понте в България. Той с радост я прие.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Офелия Кънева, председател на ДАЗД , взе участие на IV-та световна конференция за изкореняване на детския труд, организирана от Международната организация на труда