Month: January 2018

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара за събитията на Държавната агенция за закрила на детето“

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка

 

Покана

Решение за откриване

Приложение

Приложение 7

Разяснение

Протокол

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

Доклад

Техническо предложение и приложения

Ценово предложение

Договор за обществена поръчка

Гаранция за изпълнение на обществената поръчка

Обявление за възложена поръчка

/ In За агенцията, Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара за събитията на Държавната агенция за закрила на детето“

РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Държавна агенция за закрила на детето стартира своите годишни регионални срещи съвместно с областните и общински администрации.
Тазгодишните регионални срещи са продължение на добрата практика от изминалата 2017г.
Целта на срещите  запознаване на местно равнище на органите по закрила, неправителствените организации,  местните администрации, организациите, работещи с деца, както и самите детски представители, доставчиците на социалните услуги и представителите на бизнеса, с приоритетите на ДАЗД за 2018г: Дигитална сигурност, Здравословно хранене;Добри практики.

Първата среща ще се проведе в гр. Драгоман на 29.01.2018г.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО И ВПИСВАНЕТО ИМ В РЕГИСТЪРА НА ДЕЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ, КАКТО И НА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, НА БАЗА НА ПОЛУЧЕНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2017 г.

 

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) е осъществена контролна дейност чрез извършване на проверки от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в 147 Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), както и е изискана писмена информация относно изследваната тема от всички 28 РДСП на територията на Република България. Проверката е относно спазване правата на детето, регламентирани в: Член 18, т. 2  от Конвенцията на ООН за правата на детето; Член 21, буква „а“ от Конвенцията на ООН за правата на детето и Член 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Основна цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Плановата проверка е извършена в периода 14.11.2017 г. до 18.12.2017 г.

Изчерпателна информация относно извършената проверка можете да намерите в прикачения файл.

/ In новина, Политики, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО И ВПИСВАНЕТО ИМ В РЕГИСТЪРА НА ДЕЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСИНОВЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ, КАКТО И НА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, НА БАЗА НА ПОЛУЧЕНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2017 г.

Сигурността в интернет и здравословното хранене са приоритетите в Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата и популяризирането на здравословния начин на живот с акцент върху здравословното хранене са двата основни приортитета, които са залегнали в Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Документът беше приет днес по време на 38-то заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). То беше открито от г-жа Офелия Кънева, председател на ДАЗД и председател на Съвета. Гости на днешното заседание бяха, Мариана Николова, началник на кабинета на вицепремиера – г-н Валери Симеонов, г-жа Анелия Торошанова, главен експерт към Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, представи работата на членовете на детския консултативен орган, както и график на дейностите и инициативите на Съвета на децата през 2018 г.  Йоана пожела на всички една успешна и ползотворна година и благодари за подкрепата, която Съвета на децата получава от НСЗД. От своя страна председателят на ДАЗД Офелия Кънева подчерта важността на детското участие, като даде за пример, че след последната Национална среща на Сдружението на общините в България бе взето решение в заседанията на НСОРБ да участват общински детски организации, което е прецедент не само за България, но и за света.

Радостина Ангелова представи Национален доклад от съвместния проект „Инструмент за оценка на детското участие“, изпълняван от ДАЗД и Съвета на Европа през 2017 г. България има добра нормативна база, която дава възможност за подкрепа на инициативи за детско участие. Добрите практики, които са реализирани чрез Съвета на децата, трябва да бъдат разширени и широко подкрепени, са изводите на доклада.

Гост за заседанието бе и председателят на Държавна агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев, който представи проектите, по които работи Агенцията и подчерта важността на това да се дава възможност на децата от български произход, които живеят в чужбина да изучават своя роден език. Запазването на българските традиции и обичаи от българите живеещи в чужбина, трябва да бъде основен приоритет на държавата, каза г-н Харалампиев и отбеляза огромното значение на доброто партньорство между Държавната агенция за българите в чужбина и Държавна агенция за закрила на детето.
Членовете на Националния съвет за закрила на детето единодушно взеха решение  да не  губят оперативно време в подготовка на концепцията за новата стратегия за детето, като същевременно се отчете периодиката, с която българската администрация следва да се съобразява и възможностите за оптимизиране на административната тежест. Освобождаването на организационен ресурс в полза на инвестиране в иновации за деца ще бъде ключов елемент в работата на НСЗД занапред, т.ч. при разработването на стратегически документи.

На заседанието беше приключена и процедурата за избор на нови членове на Съвета, чийто мандат е 2 г. Г-жа Кънева приветства новите членове и благодари на досегашните представители на гражданския сектор за доброто взаимодействие и диалог.

 

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г- н Славчо Атанасов

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44 Народно събрание.

На 16.01.2018г. в Министерски съвет, „Гранитна‘‘ зала ще се проведе 38-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Заседанието на НСЗД ще бъде открито от председателя на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.
В дневния ред ще бъде представена работата на Съвета на децата, както и становищата и предложенията на децата след  провелото се, IV -то редовно заседание на Съвета  в 2017г.
В рамките на заседанието ще се представят и основните мерки и дейности, заложени в проекта на Националната програма за закрила на детето за 2018г. Ще бъде изчетен Национален доклад от съвместния проект на ДАЗД и Съвета на Европа  „Инструмент за оценка на детското участие‘‘.  В „Гранитна‘‘ зала на 16.01 ще се изложи предложение за формиране на работна група за Националната стратегия за детето. Ще бъде представена информация за дейността на Държавна агенция за българите в чужбина по отношение на българските деца в чужбина.
В края на заседанието ще бъдат представени новите членове на Националния съвет за закрила на детето.

Коледари от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Чешнигирово си тръгнаха с подаръци и разписани пожелания от Държавна агенция за закрила на детето

Днес, председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева  и заместникът ѝ д-р  Валентин Димитров бяха домакини на третокласници от ОУ „Св. Кирил и Методий“ в Чешнигирово.  Децата бяха развълнувани от приемствеността, с която ги посрещнаха .
Повече от час те се забавляваха в Държавната агенция за закрила на детето. Г-жа Кънева и д-р Димитров се запознаха с всяко едно от децата и техните персонални интереси. Председателят на ДАЗД г- жа Кънева мотивира малчуганите с покана за поредно гостуване в Държавната агенция, като им обеща при доказани добри резултати в училище и в извън учебна дейност, да бъдат поощрени чрез срещи с любими спортисти и посещение на държавни институции при следващото им гостуване в София .

Посещението в Държавната агенция за закрила на детето бе част от многобройните събития, организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, по случай Ромската Нова година.

DSC01426
DSC01441
DSC01487
DSC01488
DSC01492
DSC01502