Month: February 2018

Председателят на ДАЗД обсъди възможности за сътрудничество с Агенцията по осиновяване на Франция

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова обсъди възможностите за взаимодействие  с г-жа Шарлот Жиро – генерален директор на  Агенцията по осиновяване на Франция, и г-жа Северин Льо Тютур – консул в Посолството на Република Франция.

По време на срещата д-р Лилова и екипът й представиха българската система за закрила на детето, постигнатите резултати в процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, осигуряването на близка до семейната среда за децата, лишени от родителска грижа с и без увреждания, превенцията на съжителства и раждания от непълнолетни момичета, както и  насилието и експлоатацията на деца. Акцент бе поставен на функционирането на системата за национално и международно осиновяване. Действията на всички ангажирани в него институции се ръководят от осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете.

От страна на г-жа Жиро бе споделен френският опит в осиновяването, както и добрата практика за обучение на кандидат-осиновители, която преминава през четири етапа. По време на тези курсове бъдещите родители се научават как да реагират на специфичните нужди на детето, като отчитат различната географска принадлежност и индивидуалните му особености. Генералният директор на Агенцията по осиновяванията на Франция представи брошура за френски граждани, които желаят да осиновяват български деца. В нея са отбелязани националните особености на детето, както и информация за френски граждани, осиновили български деца в рамките на процедурата за международно осиновяване.

Д-р Лилова и г-жа Жиро се договориха експертите от Държавната агенция за закрила на детето да предоставят информация за България, с която да се допълни брошурата.

Гостите бяха запознати и с дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111, като най-бързия и лесен начин за подаване на сигнал за дете, което се нуждае от подкрепа или закрила. Г-жа Жиро сподели, че във Франция съществува подобна телефонна линия с номер 119, предназначена за деца и техните родители, която поддържа сътрудничество и с други национални линии в държавите-членки. В тази връзка  д-р Лилова предложи възможността за обмяна на опит и добри практики между френския телефон 119 и Националната телефонна линия за деца 116 111 в Република България.

ДАЗД предприе действия по случаите с пострадали деца в гр. Роман и в гр. Пловдив

ДАЗД предприе действия по случаите с пострадали деца в гр. Роман и в гр. Пловдив, както следва :

1.По случая в гр. Роман:

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето  д-р Елеонора Лилова проведе телефонен разговор с управителя на Центъра за настаняване от семеен тип на деца с увреждания в гр. Роман, за да се информира за състоянието на пострадалото момче.

Д-р Лилова обсъди с г-жа Роза Димитрова причините за инцидента, който се е случил тази сутрин. От утре, 21.02., по заповед на председателя на ДАЗД в ЦНСТДМУ  Роман стартира проверка, която да установи как са гарантирани правата на децата в услугата.

2.По случая в гр.Пловдив

Във връзка със случая на пострадалите  тригодишни близнаци в гр. Пловдив инспектори от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ посетиха  УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив, за да получат информация за здравословното състояние на децата. От получената информация се установи, че децата са приети в клиниката по детска хирургия, видимо недохранени, със синини по тялото. На момченцето, което е с кръвоизлив в мозъка и опасност за живота, е направена спешна хирургична интервенция.

От страна на ДАЗД е сезирана Районна прокуратура – Пловдив за предприемане на действия по компетентност

Д-р Елеонора Лилова е новият председател на Държавна агенция за закрила на детето

Днес, с решение на Министерски съвет д-р Елеонора Лилова е определена за председател на Държавна агенция за закрила на детето.

Доктор Лилова е магистър по педагогика и социология от СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила научна степен „доктор“ по управление на образованието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Тя е висококвалифициран експерт и притежава дългогодишен опит като преподавател. През годините на кариерното й развитие е заемала различни длъжности – от начален учител до директор на училище. От 2012 г. е директор на СУ „Акад. Емилиян Станев“ в София

Почти 70 000 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2017 г.

През изминалата година на Националната телефонна линия за деца са приети 69 279 обаждания. Проведените консултации са 11 015.

Най-активни на телефон 116 111 са децата и юношите – 78 % от консултациите са проведени с тях. Превес имат обажданията от момичета. Младите хора споделят с консултантите своите емоционални проблеми и търсят информация за разрешаването им. Основните въпроси, които поставят са свързани с романтичните връзки – започване/прекратяване на връзки, несподелени чувства, изневяра, конфликти с приятели, психосоциални проблеми – ниска самооценка, отхвърляне от връстници, трудности при установяване и поддържане на приятелства.

Други важни теми, по които се търси помощ на Националната телефонна линия за деца, кадаят проблемите в семейството (развод на родителите, конфликти между поколенията, родители, които са в чужбина).

Обажданията за претърпяно насилие заемат важна част от работата на телефон 116 111. През 2017 г. са проведени 698 консултации, свързани с тормоз и агресия над деца. В голяма част от тези случаи се стига до подаване на сигнал за дете в риск до органите за закрила на детето – отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане, МВР, Центрове за спешна медицинска помощ.

110 са разговорите, проведени с деца от специализирани институции и социални услуги.  Често това са разговори с продължение – момчетата и момичетата се обаждат многократно, за да споделят своите страхове, да получат подкрепа и съвет. В 17 от обажданията са споделили и за претърпяно насилие.

С роднини на дете в риск, съседи, приятели, представители на институции, учители или граждани, които желаят да се информират за телефонна линия и нейните възможности или да подадат сигнал, са осъществени над 1200 консултации.

През 2017 г. Национална телефонна линия за деца 116 111 продължи да оказва подкрепа на деца от цялата страна чрез предоставяне на информация, консултация, психологическа подкрепа, улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.

Безопасен ли е интернет?

Безопасен ли е интернет? Оказва се, че не. Затова и от Държавна агенция за закрила на детето са предприели редица лекции-беседи на тема: „Безопасен интернет“. Една от които се проведе днес в Младежки дом – Враца. Инициативата е по повод навършването на 15 години от международния ден за безопасен интернет каза Виктор-Кристиян Василев, от съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. На събитието присъстваха ученици от врачанските училища. Официални гости бяха областния управител Малина Николова, началникът на РУО Галина Евденова, представители от Детска педагогическа стая и Районна прокуратура. Малина Николова приветства идеята на Държавна агенция за закрила на детето и бе ктегорична, че срещата ще е полезна, както за всички ученици в залата, така и за техните родители. Галина Евденова също поздрави инициаторите за срещата. Основната част в събитието бе излъчването на филм на БНТ, който показва различни ситуации в които децата могат да попаднат. А именно фалшиви профили  в социалните мрежи, които могат да навредят по най-различен начин. Както и начините за предпазване от подобни вреди. Как и къде може да се сигнализира в случай, че някой стане свидетел на измама. И не на последно място във филма за безопасен интернет се оказа много полезен и за родители.  Преподавателят по информационни технологии Даринка Андонова сподели, че често имат подобни теми в своите учебни занятия. Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето ще продължи сериите от дискусионни срещи, които ще се проведат в 15 области в страната със съдействието на БНТ и ГДБОП.

http://www.cybercrime.bg/bg/contacts

На този сайт ще намерите кратки, точни и ясни обяснения на разбираем български език относно заплахите в интернет и начините за противодействие. В различните секции са налични основните понятия и обяснения на компютърните и компютърно свързани престъпления, сексуална експлоатация на деца, престъпления срещу интелектуалната собственост и незаконен хазарт. Тук можете да откриете отговори как да защитите компютрите и устройствата, които ползвате в интернет, как да процедирате ако интернет сайта, който администрирате е компрометиран, мейла Ви е “завзет” и нямате достъп до него. Попаднали сте на интернет сайт или форум, съдържащ детска порнография, материали проповядващи или подбуждащи към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, насилие и ксенофобия. Какви са “приемуществата” при използването на пиратски софтуер?

На 8.02. 2018 г. в 11 ОУ „Елин Пелин“ в Перник бе дадено официалното начало на инициативата на Съвета на децата към ДАЗД за осъществяване на национална кампания „Дни на дигитално-медийната грамотност”

На откриването присъстваха г-жа Ирена Соколова, областен управител на Перник; комисар Явор Колев, ГДБОП; Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, Деян Благоев от софтуерна фирма Булбера и Радиона Никова от ДАЗД.

        „Защита на правата на децата в дигитална среда и превенция на рисковете в мрежата“ е един от приоритетите за ДАЗД в Национална програма за закрила на детето.

        Съветът на децата, подкрепен от експертите на ДАЗД и партньорски организации организира в 15 области в страната – Силистра, Русе, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Видин, Враца, Перник, Велико Търново,Габрово, Добрич, Монтана, Плевен, Сливен, Бургас прожекции на филма на БНТ „Кой е срещу теб в мрежата“, последвани от разговори за същността на дигиталната грамотност и безопасното използване на интернет.  Инициативата се реализира с подкрепата на БНТ, ГДБОП, софтуерната фирма“Булбера“.

Дефиниция за медийна грамотност:

Способност да се намира, преценява, използва и произвежда правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници и умения за ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора в онлайн среда.

Как медийната грамотност помага на децата?

Развиват умения за критично мислене, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.

Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.

Разпознават дезинформация и лъжливи внушения.

Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.

Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.

Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.

Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.

/ In Актуални новини дде / By Павлина Хинкова / Comments Off on На 8.02. 2018 г. в 11 ОУ „Елин Пелин“ в Перник бе дадено официалното начало на инициативата на Съвета на децата към ДАЗД за осъществяване на национална кампания „Дни на дигитално-медийната грамотност”

Възможности за подаване на сигнали към Центъра за безопасен интернет

На страницата на Центъра има форма за подаване на сигнали

https://www.safenet.bg/bg/podai-signal-za-nezakonno-sudurjanie 

Сигнали към Центъра за безопасен интернет могат да се подават и на телефон 124 123.

Национална телефонна линия 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от Държавна агенция за закрила на детето и към момента се поддържа от екип на Фондация „Асоциация Анимус”.

Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени различни институции. Една от тези институции е Държавната агенция за закрила на детето.