Контакти


Гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
Тел.: 02/933 90 10
Факс: 02/980 24 15
Email: sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна
Тел. 02/933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.