Кариери

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

24 Ноември 2016

Краен срок за подаване на документи – 16.00 часа на 05.12.2016 г.