Харта на клиента

Харта на клиента

Мисия на Държавната агенция за закрила на детето да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение; да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси. Стратегически цели по…

Read more »

0 comments