Структура на ДАЗД

Елеонора Лилова

Елеонора Лилова

Председател

Валентин Димитров

Валентин Димитров

Заместник - председател

Д-р Димитров е магистър по хуманна медицина от Тракийски университет – Стара Загора. След завършване на висшето си образование, работи шест месеца като лекар-реаниматор към отделението по Анестезиология и Реанимация на МБАЛ – Стара Загора. След спечелване на конкурс към Детска клиника на Тракийски университет, започва работа в клиниката по педиатрия на Университетска Болница - Стара Загора. През 2000 година придобива специалност - Педиатрия.

Теодора Иванова

Теодора Иванова

Главен секретар

Цветелина Георгиева

Цветелина Георгиева

Експерт Връзки с обществеността, и.д

Диана Арнаудова

Диана Арнаудова

Директор на Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

Камелия Николова

Камелия Николова

Главен директор на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Илиана Христова

Илиана Христова

Директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Териториални отдели на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Отдел "Мониторинг и контрол - западен" - за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен

Началник на отдел: Татяна Димитрова Адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2 Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 Тел./факс: 02/933 90 44 Изнесено работно място: Адрес: гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14 Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел "Мониторинг и контрол - южен" - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Началник на отдел: Нейля Мурад Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" 8 А Тел./факс: 056/82 71 53 Изнесено работно място: Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" 1, стая 122 и 134 Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел "Мониторинг и контрол - северен" - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра

Началник на отдел: Галя Атанасова Адрес: гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6, стая 502 Тел./факс: 082/82 69 72 Изнесено работно място: Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515 Тел./факс: 052/64 24 25


Председатели на Държавна агенция за закрила на детето

Ева Жечева

2001 – 2002 г.
2013 – 2016 г.

Ширин Местан

От 2002 до 2009 г.

Надя Шабани

От 2009 до 2012 г.

Калин Каменов

От 2012 до 2013 г.