Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Кариери

Конкурс за „Специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…

Конкурс за „Специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
11.03.2024г.

Обява за работа

Обява за работа
16.02.2024г.

Конкурс за „Специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…

Конкурс за „Специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
06.02.2024г.

Конкурс за „Старши специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, страте…

Конкурс за „Старши специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
06.02.2024г.

Конкурс за „Главен специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, страте…

Конкурс за „Главен специалист“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
05.02.2024г.

Класиране от проведен конкурс за длъжността Държавен експерт в дирекция „Полит…

Класиране от проведен конкурс за длъжността Държавен експерт в  дирекция  „Политики и програми за детето, стратегическо…
26.10.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Държаве…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и…
16.10.2023г.

Конкурс за „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратег…

Конкурс за „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“
27.09.2023г.

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“На…

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за…
31.08.2023г.

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“На…

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за…
31.08.2023г.

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и ин…

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в…
15.08.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отде…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с…
14.08.2023г.