Кариери

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Класиране на кандидатите за длъжността "старши инспектор".
20.08.2020г.

Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в…

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността – „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО…
11.08.2020г.

Допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
03.08.2020г.

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати
23.07.2020г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати  
23.07.2020г.

Конкурс за "Старши инспектор"

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  …
17.07.2020г.

Конкурс за "Младши експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за "Главен експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
01.06.2020г.