Консултативен съвет

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД

На 01 август 2019 г.,  в зала 5 на министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на консултативния…
12.06.2020г.

Същност и функции на Консултативния съвет по въпросите на децата

Към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. Той е…
17.04.2018г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.