SACP WITH AN APPEAL AGAINST THE EXPLOITATION OF CHILD LABOR

15.06.2020г.

Today marks the World Day Against Child Labor. It has been designated as such since 2002 and aims to put an end to the exploitation of children, which hinders their education and has serious health consequences.

Over the years, the State Agency for Child Protection has received signals for children who work outdoors - stalls in markets, construction sites or in holiday villages in high summer temperatures. Since the beginning of the year, the SACP has received only 4 signals for children who are victims of labor exploitation. In case of such a signal about a child, the Agency immediately refers to the Prosecutor's Office and the Labor Inspectorate.

Bulgarian legislation is fully synchronized with international legislation on the protection of children from employment. The Labor Code regulates special protection of minors who can work only with the permission of the Labor Inspectorate.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.