НТДЛ 116111

Годишен анализ за работата на 116 111 за 2020 г.

Информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 за 2020 година.
27.02.2021г.

Годишен анализ за работата на 116 111 за 2020 г.

Информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 за 2020 година.
10.02.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.12.2020 - 31.12.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
21.01.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.11.2020 - 31.11.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.10.2020 - 31.10.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.09.2020 - 31.09.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.08.2020 - 31.08.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.07.2020 - 31.07.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.06.2020 - 31.06.2020 г. ⇒Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.05.2020-31.05.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

Информация за работата на НТЛТ 116 111 за периода 01.05.2020 до 28.07.2020 г.

Статистика на постъпилите обаждания от началото на месец март  до средата на месец юли 2020 г. Информация за работата…
31.07.2020г.

Сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вът

На 27.04.2020 г. е подписан протокол за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на…
10.05.2020г.