НТДЛ 116111

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.12.2020 - 31.12.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
21.01.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.11.2020 - 31.11.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.10.2020 - 31.10.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.09.2020 - 31.09.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.08.2020 - 31.08.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.07.2020 - 31.07.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.06.2020 - 31.06.2020 г. ⇒Данни от информационната…
16.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА НА НТЛД 116 111 ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020

Статистическа информация за работа на Линията 116 111 за периода 01.05.2020-31.05.2020 г. ⇒ Данни от информационната…
16.12.2020г.

Информация за работата на НТЛТ 116 111 за периода 01.05.2020 до 28.07.2020 г.

Статистика на постъпилите обаждания от началото на месец март  до средата на месец юли 2020 г. Информация за работата…
31.07.2020г.

Сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на вът

На 27.04.2020 г. е подписан протокол за сътрудничество между Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на…
10.05.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.