Профил на купувача

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА Д…

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции за спазване правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установени в Конвенцията на ООН за правата…
18.02.2019г.