Профил на купувача

Предоставяне на консултантски услуги в изп…

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции, както следва:   Обособена позиция № 1: „Проучване и анализ на системата за закрила и извеждане на…
18.02.2019г.

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13…

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка Покана Решение за откриване Приложение Приложение 7 Разяснение Протокол Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол 7 Протокол 8 Доклад Техническо…
25.01.2018г.