Профил на купувача

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА Д…

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции за спазване правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установени в Конвенцията на ООН за правата…
18.02.2019г.

Предоставяне на консултантски услуги в изп…

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции, както следва:   Обособена позиция № 1: „Проучване и анализ на системата за закрила и извеждане на…
18.02.2019г.