Профил на купувача

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13…

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка Покана Решение за откриване Приложение Приложение 7 Разяснение Протокол Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол 7 Протокол 8 Доклад Техническо…
25.01.2018г.

ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/pokana-porachka-sbornik-1.pdf" download="all" viewer="google"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/…
22.04.2015г.