Профил на купувача

Председателят на ДАЗД открива процедура з…

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по…
26.06.2014г.

Обществена поръчка с предмет: „Организира…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/dokumentatsia-organizirane-provezhdane-obmiana-na-opit.zip" download="all" viewer="google"]
24.06.2014г.

Публична покана за събиране на оферти по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти  по реда на  Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9;…
07.05.2014г.

Публична покана за събиране на оферти по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна…
07.04.2014г.

„Избор на 16 броя експерти – психолози за…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за…
17.02.2014г.

„Избор на 16 броя експерти – специални пе…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dokumentatsia-16-broia-eksperti-pedagozi-2014.zip" download="all" viewer="google"] Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична…
17.02.2014г.

"Организиране на експертна среща по…

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на експертна среща по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. с оглед внедряването на стратегически цели на…
10.01.2014г.

Отпечатване и разпространение на Стратегия…

Изтеглете документи от зипван файл: https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/dokumentatsia-razisnenie-1-otpechatvane-razprostranenie-strategia-saveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-2012-2015.zip  
20.11.2013г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/dokumentatsia-kantselarski-materiali-2012.zip" download="all" viewer="google"]
09.10.2013г.

„Избор на експерти в сферата на връзките…

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на…
18.09.2013г.

„Проектиране и разработване на „Националн…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/dokumentatsia-informatsionna-kampania-deinost-3.zip" download="all" viewer="google"]
29.08.2013г.