АНАЛИЗ на резултатите от извършена планова проверка за спазване правата на детет…

Продължават да съществуват и да се „толерират” сред определени общности зловредни практики като „принудителен брак“ и „…
30.03.2020г.

АНАЛИЗ на резултатите от извършена планова проверка за спазване правата на детет…

Продължават да съществуват и да се „толерират” сред определени общности зловредни практики като „принудителен брак“ и „…
30.03.2020г.

Резултати от извършена планова проверка на областните екипи по приемна грижа „Вз…

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в…
27.03.2020г.

Резултати от извършена проверка на областните екипи по приемна грижа за оказване…

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в…
27.03.2020г.

Резултатите от извършени проверки по сигнал през 2019 г.

През 2019 г. са извършени 85 броя проверки по сигнал: дирекции „Социално подпомагане“  – 33 бр.; образователните…
27.03.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.