12.12.2019г.
На 26 ноември 2019 година, в Зала „Гранитна“ на Министерски съвет се проведе Тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). Поводът бе отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето… More
21.03.2019г.
На 14 февруари 2019 г. 11:00 часа, зала 5, Министерство на труда и социалната политика, се проведе 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД), под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната… More
08.01.2019г.
На 19.12.2018 година от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе Четиридесетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за… More
09.05.2018г.
Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на работата по създаване на нов стратегически документ за детето Представяне на Доклада по изпълнението на НПЗД 2017 г. Представяне на… More
16.01.2018г.
Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния Дневен ред: Откриване на заседанието и обръщение към членовете на Съвета от квотата на Неправителствените организации за периода 2016-2018 Информация относно работата на… More
28.10.2017г.
Програма на заседанието: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка по изпълнението на НПЗД 2017 г. и НППНЗД 2017-2020 – ДАЗД. Решение за НПЗД 2018.  Представяне на информация от органите за закрила, относно събитията, свързани с деца по… More
21.08.2017г.
Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния дневен ред: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното заседание на НСЗД Представяне, обсъждане и приемане на… More
11.07.2017г.
Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от… More
15.03.2017г.
Дневен ред: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното заседание на НСЗД Представяне на приоритетите в социалната политика с фокус върху политиките, насочени към подобряване благосъстоянието на… More
02.03.2017г.
Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца; Да се създаде междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за… More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.