17.06.2020г.
⇒ Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати  (СПИ) - статистика More
12.06.2020г.
В настоящата обобщена справка са отбелязани подадените данни за работата на функциониращите Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – ДДЛРГ „Петър Димитров“, с. Първомай (Благоевградска област), ДДЛРГ „Асен Златаров“, Враца, ДДЛРГ „Олга… More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.