Статистика

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/beznadzorni-detsa-priuti-dnevni-tsentrove-2009.pdf"…
15.12.2009г.

Осиновяване

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/osinoviavane-2008.doc" download="all" viewer="microsoft"]
31.12.2008г.

Насилие над деца

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/nasilie-nad-detsa-2008.doc" download="all" viewer="…
31.12.2008г.

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване към…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/beznadzorni-detsa-priuti-dnevni-tsentrove-2008.pdf"…
31.12.2008г.

Специални училища

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/spetsialni-uchilishta-2008.doc" download="all" viewer="…
31.12.2008г.

Деца с увреждания иили хронични заболявания

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-uvrezhdania-hronichni-zaboliavania-2008.pdf"…
31.12.2008г.

Деца, отглеждани в специализирани институции

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-otglezhdani-v-spetsializirani-institucii-2008.pdf"…
31.12.2008г.

Натовареност на О"ЗД" и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natovarenost-ozd-i-kadrovo-obezpechavane-deinostite-po-…
31.12.2008г.

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ)

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-…
15.12.2008г.

Ефективност на системата за закрила на детето - първо полугодие 2007 г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/efektivnost-na-sistemata-za-zakrila-na-deteto-parvo-…
31.12.2007г.

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natovarenost-na-ozd-kadrovo-obezpechenie-na-deteto-parvo-…
31.12.2007г.

Комплекси за социални услуги за деца и семейства, работещи с деца, жертва на нас…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/kompleksi-za-sotsialni-uslugi-za-detsa-semeistva-…
31.12.2007г.