Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол  от второто редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на ДАЗД за 2019 г.

Протокол от второто редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на ДАЗД за 2019 г.

30.09.2019г.

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол