ДАЗД обявява Национален конкурс „Плакат“ за училищата по изкуства, училищата с паралелки „Изобразително изкуство“ от системата на МОН и школите по изкуствата

02.04.2019г.

 

Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерството на образованието и науката, организират Национален конкурс „Плакат“ за училищата по изкуства, училищата с паралелки „Изобразително изкуство“ от системата на Министерство на образованието и науката, както и за школите по изкуствата (2019 г.).

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата, паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“, към училищата от системата на МОН, както и за школите по изкуствата. Тематиката е свързана с правата на децата. Конкурсът е под мотото „Щастливи заедно“.

Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изява на учениците по теми, свързани с правата на децата, които включват и правото да бъдат както потребители, така и създатели на изкуство и култура; да ги насърчи да демонстрират креативност и индивидуалност; да възпитава в тях уважение към семейните ценности; да ги накара да обърнат по-сериозно внимание към опасностите, които крие заобикалящата ги реална и дигитална среда.

Темата на конкурса, както бе споменато по-горе, е „Щастливи заедно“.

Подтемите са:

1. Здравословен начин на живот за моето добро здраве;

2. Моето виждане за образование за бъдещето;

3. Аз и моето семейство;

4. Сигурност във виртуална и реална среда;

5. Играя, спортувам и се забавлявам.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите в прикаченото Приложение, както и на E-mail адрес: irina.daneva@sacp.government.bg