MESSAGE FROM THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE OCCASION OF WORLD CHILDREN'S DAY

04.01.2021г.

"Today, November 20, we recall that 31 years ago, the first human rights instrument specifically for children was adopted, the most ratified human rights instrument in the history of the United Nations, with 196 countries. “

With these words, the Chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child, Mr. Luis Pedernera Reina, began his message on the occasion of the 31st anniversary of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child. He expressed his satisfaction with the opportunity to congratulate everyone on the occasion of the holiday event, which is extremely important for those working for the successful future of children.

The full message of Mr. Luis Pedernera Reina can be found here:

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.