Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище относно: Изнесени публикации в медиите за случаи на насилие над малолетни деца в семейна среда

12.12.2013г.