Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

До 20 октомври се приемат документи за получаване на финансова подкрепа по инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.

24.08.2015г.

До 20 октомври 2015 г. се приемат документи за финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г. За провеждането й през тази година ще бъдат използвани 49 613,34 лв., събрани от дарения. Те са предназначени за младежи в неравностойно положение, които ще продължат обучението си след завършване на средно образование. Всеки одобрен кандидат ще получи еднократна помощ в размер до 2000 лева.

Благотворителната инициатива "Подкрепи една мечта" на президента на Република България Росен Плевнелиев насърчава подготовката и реализацията на млади хора след напускането им от специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или социален учебно-професионален център.

Тя се реализира от 2012 г. чрез сътрудничество между Администрацията на президента, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост.