Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

„Избор на 17 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните

27.06.2014г.