Mеханизъм за избор на неправителствени организации за членове на НСЗД Председател на съвета е председателят на ДАЗД, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

02.01.2016г.