Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Предложения на Съвета на децата от проведено заседание в периода 09 - 11 декември 2017 г. в гр. София

11.12.2017г.