Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Предложения на Съвета на децата от заседание, проведено на 24-26 януари 2017 г.

26.01.2017г.