Национална консултативна среща за новата Национална стратегия за детето ще се проведе в гр. Пловдив

28.09.2018г.

На 01 октомври, понеделник, в град Пловдив ще се проведе Национална консултативна среща за новата Национална стратегия за детето. Официалното откриване на форума, който се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще започне в 10.30 часа в зала „Москва“ на Гранд хотел Пловдив. Преди това, от 09.30 часа, ще се проведе пресконференция за преставителите на медиите в „Бизнес зала-1“.

Срещата е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова стартира в контекста на изработване на новия стратегически документ за детето. В нея се очаква да присъстват ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академичните среди, членовете на Съвета на децата, експерти, директори на детски градини и училища. Те ще имат възможност да споделят своите идеи и мнения за създаването на Национална стратегия в трите тематични панели на форума: „Приоритетите на децата и Националната стратегия за детето“, „Свободно време,  здраве и благополучие на децата“ и Образование и сигурна среда за детското развитие“.

По време на форума всички участници ще имат възможност да изразят своето мнение и да зададат въпроси по целите и приоритетите, включени в новата Национална стратегия за детето, чрез електронната страница www.sli.do.   

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.