Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Оперативен план на ДАЗД за 2016 г.

30.01.2016г.

Оперативен план на ДАЗД за 2016 г.