Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Стратегически цели на ДАЗД за периода 2019–2021 г.

18.01.2019г.