Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Оперативен план на ДАЗД за 2019 г.

04.02.2019г.