Д-Р ЛИЛОВА БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ДЕТСКИ КОНКУРС

22.03.2019г.

На 22.03.2019 година, в залата на 5. ОУ „Иван Вазов“ град София, се проведе финалния етап от конкурса за фотография, плакат или рисунка на тема: „Водата е за всички“. Конкурсът бе посветен на Световния ден на водата (22.03.2019 г.). Участниците в събитието бяха деца и юноши, разделени във възрастови групи.

Официален гост на събитието бе председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Д-р Лилова не скри вълнението си и сподели силните си впечатления от очарователните творби на малки и големи.

Събитието беше подкрепено от столичния район „Витоша“ и спонсорирано от „Напоителни системи“ ЕАД. В съревнованието участваха деца и ученици от детските градини и училищата на територията на район „Витоша“. Участниците бяха разделени в две възрастови категории – до 11 години и от 12 до 19 години. Нямаше ограничения относно техниката на изработка на творбата – рисунка, графичен дизайн, снимка, графика и др. Финалният етап се проведе едновременно в няколко града на територията на страната.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.