ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПАРТНИРА НА ИНИЦИАТИВА ЗА ДОБРОТО

18.09.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е партньор в благородна инициатива, съвместно с Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Кампанията е под надслов „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“. Учениците от начален и прогмназиален етап на училището събраха над 350 детски книги, с посвещения към деца от центрове за настаняване от семеен тип.

На 18.09.2019 г., по време на посещението на д-р Елеонора Лилова в ОУ "Екзарх Антим I", книгите бяха предадени на председателя на ДАЗД, която на свой ред ще ги предостави на деца в нужда. Д-р Лилова се обърна към учениците със следните слова: „До всяка една добра дума прибавете по още една, до всяка една добра постъпка прибавете поне по още една и винаги правете на другите такива добри неща, каквито искате да се случват на Вас самите. А направеното добро ще Ви се върне по много!“ От своя страна децата споделиха на председателя, че се чувстват по-леко и им е по-хубаво, когато вършат добрини.

Сред заглавията са „Малкият принц”, „Патиланско царство”, „Котаракът в чизми”, „Хитър Петър” и много други. „Най-ценното в тези книжки са Вашите думи, мили деца! Това, което Вие правите с тази инициатива, е да покажете на малки и големи, че доброто е във всички нас, а добрите послания винаги стоплят сърцата и душите ни!“, каза председателят.

След официалното събитие в ОУ „Екзарх Антим I“, д-р Лилова покани представители на Ученическия съвет на школото да я придружат до Център за обществена подкрепа за деца със специални образователни потребности в гр. Пловдив, за да подарят заедно на децата от услугата част от събраните книги с детски посвещения. Кампанията ще се превърне в национална, като събраните четива ще бъдат изпратени от ДАЗД и на други деца в страната, които ползват социални услуги.

Първите книги, които намериха своите нови малки собственици бяха предадени от членовете на Ученическия съвет, председателя на ДАЗД и директора на ОУ „Екзарх Антим I“ – д-р Катерина Василева. От своя страна директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив – г-жа Недка Петрова, подари на д-р Лилова красива картина, нарисувана от юноша от Център за настаняване от смесен тип „Мария Тереза”. Посланието на творбата е: „Истинското се вижда само с очите”.

Към момента само 83 деца в цялата страна са останали в институции за деца, лишени от родителски грижи, сподели пред медии д-р Лилова. Останалите вече са в Центрове за настаняване от семеен тип. Извеждането им от някогашните пансиони за по 300 деца и осигуряването на по-добра среда обаче не е достатъчно – трябва да променим нагласите към тях, каза председателят на ДАЗД. Тя добави, че има много примери за успешни хора, които са израснали без родителска грижа.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.