Д-Р ЛИЛОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

21.09.2019г.

Председателят на държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на научна конференция, посветена на безопасността на движението по пътищата и опазването на здравето на децата, по покана на Столична община.  

Идеи, събития и кампании, които работят за детската безопасност на пътя, получиха награди в Столична община на 20.09.2019 година. Това стана при закриването на Научно – практическата конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“. Призовете бяха 55, както съобщи заместник- кметът на София – г-н Дончо Барбалов.

Сред отличените са не само образователни институции, но и районни кметове, държавни и граждански организации, асоциирани и корпоративни партньори, всеки от които има принос за популяризирането на каузата за безопасно движение по улиците на града.  

За направеното през тази година отличия взеха 9 детски градини и 3 училища. Бяха раздадени статуетки във формата на автомобили, грамоти и финансова награда.

Освен от д-р Лилова, наградите бяха връчени и от заместник-кмета Дончо Барбалов – председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София към Столична община и д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието – София-град.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.