Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

13.01.2020г.