Валидиране на марка по повод 30-годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

18.11.2019г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, заместник-министърът на труда и социалната политика – Зорница Русинова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Андреана Атанасова, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ – Деян Дънешки, представителят на Омбудсмана на Р България – Ева Жечева и др. официални лица валидираха първата по рода си тематична марка по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето – 20 ноември 1989 г. Церемонията се състоя на 18 ноември 2019 г., понеделник, от 14:00 ч. в централното фоайе в централния клон на „Български пощи“, на ул. Гурко 6.

С тази инициатива ДАЗД се стреми да изрази подкрепата си за Конвенцията и заема позицията, че идеите, включени в документа, остават актуални за благополучието на децата и до днес. Агенцията се посвещава да продължава в това начинание, за да могат тези идеи да стават реалност. Това е първият път, в който Държавната агенция за закрила на детето инициира създаването на марка. Д-р Лилова изрази желанието си тази марка да се превърне в символ на това заедно да се борим за доброто на децата.

Авторът на марката е Дея Вълчева, която чрез своята оригинална творба илюстрира приемствеността между деца и родители в нашето съвремие и по този начин представя един от ключовите принципи, залегнали в Конвенцията за правата на детето. Пощенската марка е с номинална стойност 2,30 лв. и е отпечатана в тираж 5 500 броя.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.