Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Решения от второто заседание в София за 2019 г.

30.09.2019г.