Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за "Старши инспектор"

17.07.2020г.

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  гр. Враца

 

свали обява