Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Национална програма за закрила на детето 2012г.

05.03.2012г.